Приключи обновяването на 62. ОУ „Христо Ботев”

24.11.2020

Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“

20.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 179 „Синчец”

20.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 27 „Детска китка”

20.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 15 „Чучулига”

20.11.2020

Приключи обновяването на 33. Езикова гимназия „Света София”

19.11.2020

Приключи обновяването на 3. СУ „Марин Дринов”

19.11.2020

Приключи обновяването на 43. ОУ „Христо Смирненски”

19.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 51 „Щурче”

19.11.2020

Приключи обновяването на 16. ОУ „Райко Жинзифов"

18.11.2020