Приеми на административните ръководители на Столична община в дигитална среда


СЪОБЩЕНИЕ
 

Със своя Заповед от 08.01.2021 г. кметът на Столична община въвежда и дистанционна форма за провеждане на приеми в приемните дни на административните ръководители на Столична община (приеми в дигитална среда) като една от формите за комуникация между гражданите и представителите на Столична общинска администрация.

Приемането на граждани и организации в приемни дни в дигитална среда се заявява посредством депозиране на писмено заявление, или устно заявяване за среща, съобразно примерните образци.

Приемането на искането на заявителя за прием се извършва:

  • на място в сградата на CO на ул. „11-ти Август“ № 4, ет. 1;
  • чрез устно заявяване – на телефон (02) 9377 582;
  • чрез електронния портал на CO ( https://usl.sofia.bg ).

С графика за приемни дни на административните ръководители на Столична община в дигитална среда може да се запознаете ТУК.

11.01.2021