Обществено обсъждане на намерение на Столична община за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиална улична мрежа на гр. София“

ПОКАНА

 

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг, Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението  на проект „Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиална улична мрежа на гр. София“.

Средствата са необходими за финансиране от Столична община на този проект.

  • Размерът на дългосрочният дълг, който Столична община има намерение да поеме е до 60 000 000 евро.
  • Начин на финансиране - чрез заем от Европейската инвестиционна банка.
  • Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична община.
  • Няма предвидено обезпечение на дълга
  • Материали по проекта - Проект "Устойчива градска мобилност":
  • Лице за контакт: инж. Кристиян Димитров, тел.:02/802 89 83; факс: 02/980 18 45;
  • Запитвания и въпроси по проекта могат да се изпращат на e-mail: n.staneva@sofia.bg

Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 09.12.2020 г. от 15:00 часа и може да бъде проследено на страницата на Столичния общински съвет.

 

30.11.2020