Покана за обществено обсъждане на Проектобюджет 2021 на Столична община
Публично обсъждане на Проектобюджета на Столична община за 2021 година

 

ПОКАНА

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 01.02.2021 г. (понеделник) от 16:30 часа на публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2021 г.

За спазване на противоепидемичните мерки обсъждането ще се проведе онлайн чрез платформата CISCO WEBEX. Линк за включване в онлайн обсъждането може да бъде намерен в деня на обсъждането на Фейсбук страницата на Столичния общински съвет, както и на електронния портал на Столична община, раздел "Бюджет":

https://www.sofia.bg/web/guest/budget.

Общественото обсъждане ще може да бъде проследено в реално време на Фейсбук страницата на Столичен общински съвет.

Основните показатели на Проекта за бюджет за 2021 г. могат да се намерят в електронния портал на Столична община, раздел "Бюджет".

Приложения:

1. Приложение за приходите за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)
2. Приложение за разходите по функции за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)
3. Капиталова програма за 2021 г. (изтегли в PDF-формат; XLSX-формат)

Предложения по Проекта за бюджет за 2021 г. могат да се представят до 29.01.2021 г.,  включително, в деловодството на Столична община, както и на имейл:

obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg.


ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ
 

Как се формира проектът за бюджет на София за 2021 г.

1. Бюджет 2021 г.
2. Направление "Обществено строителство"
3. Направление ''Архитектура и градоустройство''
4. Направление "Зелена система, екология и земеползване''
5. Направление "Транспорт и градска мобилност''
6. Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие''
7. Направление ''Култура, образование, спорт и младежки дейности''
8. Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания''

21.01.2021