Заглавие Дата на публикуване
Район "Илинден" обявява конкурс за медицински сестри за работа в детски градини на територията на района 17.02.2021
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел "Образование, култура, електронно управление и спорт" 15.02.2021
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши експерт в сектор "Обща администрация, информационно обслужване и деловодство" в отдел "Административно и информационно обслужване" – 1 брой 15.02.2021
Столична община обявява провеждане на подбор за длъжността здравен медиатор към дирекция "Здравеопазване" – 4 броя здравни медиатори (една бройка по заместване и три нови бройки) 01.02.2021
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Студентски" – 3 броя 29.01.2021
Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши експерт в сектор "Обща администрация, информативно обслужване и деловодство" в отдел АИО – 1 брой 12.01.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за дъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 07.01.2021
Район "Илинден" обявява конкурс за държавен служител – младши експерт – в отдел „Административно и информационно обслужване“ 23.12.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 23.12.2020
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 09.12.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document