Нашата стратегия

Image
Общото, което се стреми Столична община да постигне в своята политика по отношение на комуникационно-транспортната инфраструктура, се базира на интегрирания подход, разглеждащ транспортния сектор като цяло и във взаимосвързаността на отделните видове транспорт, които се конкурират и взаимодействат помежду си. Чрез подобряване на комуникационно-транспортната инфраструктура ще се постигне нов стандарт на градска среда, ще се подобри здравето на населението. Развитието на интермодалните връзки ...

Повече по темата

Image
През последните години са предприети действия за поетапно обновяване на парка с превозни средства, които включват: 126 броя автобуси MAN Lion's City G CNG – съчленени, 110 броя автобуси Yutong – единични, нови тролейбуси и трамвайни мотриси различни типове и марки. Новите превозни средства са оборудвани с климатици и с платформи за хора в неравностойно положение, с което се осигурява по-комфортно обслужване на пътниците.