ЦЕНИ ЗА КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 877 от 20.12.2018 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.02.2019 г.):

  • дневна тарифа – 0,77 лв./км
  • нощна тарифа – 0,88 лв./км.

На основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози с Решение № 311/12.05.2011 г. на Столичния общински съвет са определени следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община:

  • дневна тарифа – 1,30 лв./км
  • нощна тарифа – 1,60 лв./км.

Дневната тарифа важи от 06:00 ч. до 22:00 ч., а нощната – от 22:00 ч. до 06:00 часа.

ФИРМИ С ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АДИСЛАВА ЕООД
АЗИМУТ ПЕТРОВ СПОРТ ЕООД
АКТИВТРАНС КЛОН СОФИЯ ООД
АМК АНТОН КОЕВ ЕТ
АНТОН МИЛЕВ ЕТ
АСИКА ООД
АУТО ДРАИВ ГРУП ООД
АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
АЛЕКС ТРАНС2011 – ЕООД
АНДРЕА 2013 – ООД
БОБИ ТРАНС  – ЕООД
БЛИТЦ ТРАЙЧО ЛУКАНОВ ЕТ
БРАДЛИ ВАЛЕНТИН БОНЧЕВ ЕТ
ВЕЛИР СК ТРАНС ЕООД
ВСА ЕООД
ВИЛИТА-ПЪРВАН ТОДОРОВ-ЕТ
ВМ АУТО ЕЛИТ – ЕООД
ГЛО 97 – ЕООД
ГАЛАКТИКА 97 ЕООД
ГАРИЗИМ 868 ЕООД
ГЕЛОВ И СИЕ СД
ГЕЛСЪН АНГЕЛ ЗЛАТАНОВ ЕТ
ГИП БГ ЕООД
ГРИЙН ТАКСИ ООД
ДЕМИ ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ЕТ
ДЖИ ПИ ТРАНС БГ ЕООД
ДИДИ ДИАНА САВОВА ЕТ
ДИС СТОЯН ДОНЕВ ЕТ

ДАНИ ТРАНС 1981-ЕООД
ДЖУИНВЕСТКОМЕРС 1-СТОЯН ДЖУДЖЕВ-ЕТ
ДМ АУТО 2015 – ЕООД
ЕВРОТРАНС ПРИМ - ЕООД
ЕВРО ТАКСИ 3 ООД
ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ ЕООД
ЕДНО ЕВРО ЕООД
ЕЛ ЗЕТ ТАКСИ ООД
ЕЛИТ 54 ЕООД
ЕНЕРДЖИ ТРАНС 2007 ООД
ЖИМ КЛОН СОФИЯ ЕООД
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД
ЗАЕДНО В ЕВРОПА 1 ТАКСИ ЕООД
ЗАЛОЖНА КЪЩА МГ ЕООД
ИВАН КИРЧЕВ СЕНАТОР ЕТ
ЙЕЛОУ 333 АД
ИНЕКС ТАКСИ ООД
ИНТЕР ЙЕС ООД
ИКАР ТАКСИ – ЕООД
КОРЕКТ ТРИПС ТРАНС - ЕООД
КОМФОРТ ДРАИВ ЕООД
КОСЕ КОНСТАНТИН ДОНЕВ ЕТ
КЪТНИК 2197 БВ ЕООД
ЛЕДИС 2000 ЕООД
ЛЪКИ 7 СТАРС ЕООД
ЛАЙТ ПРОПЪРТИ – ООД
МИЛАНО 2016 – ЕООД
МВ95 ВЕСЕЛИН ВЪЛЧИНОВ ЕТ

МЕГАТАКСИ 2000 ЕООД
МТАКСИ 1050 ООД
НАИ 2012 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ-НИКОЛАЙ КОЛЕВ – ЕТ
НИКОС 006 ТРАНС – ЕООД
О АДИО – ЕООД
О.К.СУПЕРПЛЮС – ЕООД
ОКЕЙ ТРАНС – ЕООД
О.К. СУПЕРТРАНС ООД
О.К. ТРАНС ЕООД
О.К.ВАСКОМ ВАСИЛ ИВАНЧЕВ ЕООД
О.К.СУПЕРСТАРС ЕООД
О.К.СУПЕРТАЙМ ЕООД
ОЖ ЕКСПРЕСТРАНС ЕООД
ОК ЛИДЕР ЕООД
ОК ЕВРОТРАНС ООД
ОН-СИТИТРАНС ЕООД
ОРИОН СХ ООД
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД
ПАВЕЛ УГРИНОВ ЕТ
ПАНДА ТАКСИ ООД
ПАЦИ СПАС ШОПОВ ЕТ
ПЕТКОВ ТРАНС ТРАВЕЛ ЕООД
ПЕГАС – ЕООД
ПЛАН Б ТРЕЙД – ЕООД
РАДИО РОК ТАКСИ 67 ООД
РАДИО СВ ТАКСИ ООД

РАДИОТАКСИ ФМ ООД
РЕФЛЕКС ПЛЮС ЕООД
РОЯЛ ТАКСИ БГ ООД
САНДРЕЛИ ЕООД
СОФИЯ СИТИ ТРАНС ООД
СОФИЯ ТРАНС ТАКСИ ЕООД
СУПЕР ПЛЮС ООД
СИРМАН-СТОЯН ГАГОВ-ЕТ
СИТИ ТАКСИ 7 - ЕООД
ТАКИ 2005 – ООД
ТАКСИМИ СОФИЯ – ЕООД
ТАКСИГРАМА-ЕООД
ТАКСИ-С2-ЕКСПРЕС 91280-ЕООД
ТАКСИ 1 ЕКСПРЕС ЕООД
ТАКСИ ГРУП ЕООД
ТАКСИ ЕКСПРЕС ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ
ТАКСИ КОМПАНИЯ ООД
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД
ТАРЕКС ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ ЕТ
ТОЛИМАР ЕООД
ТЕДИ 1080 ТОДОР КОЛЕВ ЕТ
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ПРЕКС ДУЛСЕТ ЗЕТ ООД
УИЛОУ69 ЕООД
ХАРА-ОЛЕГ ВЕЛКОВ-ЕТ
ЮЛИАНА ЕМ-ЕМИЛ НИКОЛОВ-ЕТ
ЮГОВ ЕООД
ЯНИ ТРАНС СВЕТОСЛАВ БОЯДЖИЕВ ЕТ


Заповед № СОА19-РД09-102/18.01.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8322 СР Фиат Кубо от „Евролийз такси“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-9/04.01.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3290 ХК Фиат Кубо от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА19-РД09-6/04.01.2019 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 5075 ВМ и СВ 7653 ВР от „Панда такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-5/04.01.2019 г. за отказ за издаване на разрешениe за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5485 СН Дачия Логан от „София Сити Транс“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-3/04.01.2019 г. за отказ за издаване на разрешениe за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1082 ВН Фолксваген Кадди от „О.К.Суперстарс“ ЕООДЗаповед № СОА18-РД09-4471/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА 1796 СС и СА 6308 ТК от „Такси С Експрес“ АД

Заповед № СОА18-РД09-4468/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметровиавтомобили с регистрационни номера СВ 8526 ВН и СВ 4548 АТ от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-4460/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметровиавтомобили с регистрационни номера СВ 4108 КС, СВ 0371 КС и СВ 4273 КТ от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-4452/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5130 РТ Фиат Кубо от „Евролийз такси“ ЕООД

Заповед № СОА18-РД09-4448/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С 3573 НМ Опел Вектра от „Велир СК Транс” ЕООД

Заповед № СОА18-РД09-4446/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2721 АМ Хюндай Елантра от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-4440/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 9780 МН от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-4436/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3236 РА Хюндай Соната от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-4434/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 1856 МА и СВ 6724 АВ от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-4433/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3290 ХК Фиат Кубо от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-4431/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2149 ВС Киа Черато от „МП такси“ ЕООД

Заповед № СОА18-РД09-4430/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6415 ХР от „Юлиана ЕМ - Емил Николов Николов“ ЕТ

Заповед № СОА18-РД09-4429/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2622 ВН Хюндай Елантра от „Панда такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-4428/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2538 КВ Дачия Логан от „Панда такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-4427/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА 2779 МА Хюндай Соната и СА 9071 НК Хюндай Соната от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-4423/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 6359 ХМ Фолксваген Кадди от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-4400/28.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8398 ТМ Фолксваген Кадци от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-3010/21.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2559 МТ Дачия Логан от „Такси С Експрес“ АД

Заповед № СОА18-РД09-3009/21.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5757 АВ Дачия Логан от „Такси С Експрес“ АД

Заповед № СОА18-РД09-3006/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0844 КА Пежо 307 от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-3005/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 1810 MB Фолксваген Кадди от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-3004/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6341 АМ Хюндай Елантра от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-3003/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 1072 ВС Киа Сеед и СА 9739 КН Киа Мажентис от „Йелоу 333" АД

Заповед № СОА18-РД09-3002/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4208 НТ Опел Астра от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-3001/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8317 СР Фиат Кубо от „Евролийз такси“ ЕООД

Заповед № СОА18-РД09-3000/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1821 КХ Фолксваген Кадди от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-2999/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8093 ВР Хюндай Елантра от „O'Kей Супертранс" АД

Заповед № СОА18-РД09-2998/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8631 МР Киа Каренс от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА18-РД09-2996/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0890 СР Фиат Кубо от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-2995/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 8649 АН Рено Клио и СА 3087 СВ Дачия Логан от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-2994/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1982 АК Форд Ц Макс от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-2993/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА 9650 ВР, СА 7706 ВС и СА 1381 ТР от  „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-2992/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0466 НТ Киа Сеед от „Такси С Експрес“ АД

Заповед № СОА18-РД09-2991/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4405 МН Опел Вектра от „Такси С Експрес“ АД

Заповед № СОА18-РД09-2990/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8263 НН Шкода Фабия от „Роял такси БГ“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-2989/20.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7680 МН Хюндай Соната от „ОЖ Експрестранс“ ЕООД

Заповед № СОА18-РД09-1607/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1669 НТ Киа Черато от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА18-РД09-1606/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5090 HP Хюндай Соната от „O'Kей Супертранс" АД

Заповед № СОА18-РД09-1605/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5317 ВТ Опел Астра от „Едно евро“ ЕООД

Заповед № СОА18-РД09-1604/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 2447 МК; СВ 9519 КМ; СВ 7853 КМ; СВ 2735 КМ; СВ 8435 МК и СА 2384 МТ от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА18-РД09-1603/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8705 КХ Киа Сеед от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-1602/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9170 СА Хюндай Елантра от „O'Kей Супертранс" АД

Заповед № СОА18-РД09-1601/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 1817 КХ Фолксваген Кадци, СВ 1827 КХ Фолксваген Кадди, СВ 9277 МР Фолксваген Кадди от „O'Kей Супертранс" АД

Заповед № СОА18-РД09-1599/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 4156 ВА Дачия Логан от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-1598/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4325 АК Хюндай Елантра от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-1596/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С 2627 ХМ Хюндай Соната от „ОКей Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-1595/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3757 MX Хюндай Соната от „За едно евро“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-1594/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4245 ХН Хюндай Елантра от „ОКейЦ Супертранс“ АД

Заповед № СОА18-РД09-1592/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7769 НВ Дачия Сандеро от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-1591/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2634 ХК Опел Инсигния от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-1590/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1078 ТХ Хюндай И10 от „Евро такси 3“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-1589/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9163 ХР Дачия Логан от „Супер Плюс“ ООД

Заповед № СОА18-РД09-1588/13.12.2018 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1121 XT Фолксваген Кадди от „Супер Плюс“ ООД

 

Регистър на разрешенията за таксиметрови превози
 


ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
ОКЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050