ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2024 ГОДИНА


С Решение № 674 от 29.09.2016 г. на СОС е определен дължимият от данъчно задължените лица данък за таксиметров превоз на пътници в размер на 850 лв.

Съобщението е публикувано на 22.12.2023 г.

ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2023 ГОДИНА


С Решение № 804 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет е определен дължимият от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 11.11.2022 г. 

ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2022 ГОДИНА
 

С Решение № 724 от 28.10.2021 г.  на Столичния общински съвет е определен дължимият от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 07.12.2021 г. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ


Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Считано от 07.04.2020 год. таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се плаща на касата на дирекция „Транспорт“. Същата (такса) ще се заплаща само по сметките на „Общински приходи“ по райони.

Начините за плащане са:

 • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
 • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
 • посредници (e-pay)
 • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.

Препоръчваме плащането да се осъществява онлайн.

Горното е в продължение на електронизирането на заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление": https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика „Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на заявленията.


I. Разрешения за таксиметров превоз

II. Регистрация за извършване на таксиметров превоз

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА ЕДИН КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В СИЛА ОТ 01.01.2023 ГОДИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, с Решение № 837 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичен общински съвет, са определени следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Столична община (в сила от 01.01.2023 г.):

 • Минимални цени за таксиметров превоз на пътници (в сила от 01.01.2023 г.):
  дневна тарифа – 1,21 лв./км;
  нощна тарифа – 1,39 лв./км;
 • Максимални цени за таксиметров превоз на пътници (в сила от 01.01.2023 г.):
  дневна тарифа – 2,05 лв./км;
  ​​​​​​​нощна тарифа – 2,51 лв./км.
МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА ЕДИН КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В СИЛА ОТ 01.01.2022 ГОДИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 804 от 25.11.2021 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

Минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

 • дневна тарифа – 1,05 лв./км;
 • нощна тарифа – 1,21 лв./км.

Максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

 • дневна тарифа – 1,78 лв./км;
 • нощна тарифа – 2,19 лв./км.
ПУБЛИЧЕН ЕДИНЕН ТАКСИМЕТРОВ РЕГИСТЪР
 

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници.

Към регистъра

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ


Заповед № СОА24-РД60-90/27.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7291 ХМ, Шкода Фабия, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 22.05.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-89/23.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 1180 ХВ, Киа К5, издадено на „МЕГАТАКСИ 2000“ ЕООД, считано от 16.05.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-88/23.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 7985 СХ, Киа Сеед, издадено на „ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 16.05.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-87/22.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 4201 ХА, Киа К5, издадено на „МЕГАТАКСИ 2000“ ЕООД, считано от 15.05.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-86/16.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 0614 АР, Киа Сеед, издадено на „ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 13.05.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-85/15.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 8804 РК, Хюндай Соната, издадено на „ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 09.05.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-84/15.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 1491 МК, Киа К5, издадено на „МЕГАТАКСИ 2000“ ЕООД, считано от 29.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-83/15.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 1678 СР, Пежо 206, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 29.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-82/14.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 0367 СК, Фолксваген Кади, издадено на „ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 30.04.2024 г.

​​​​​Заповед № СОА24-РД60-81/13.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 4860 ТЕ, Дачия Лоджи, издадено на „ЕДНО ЕВРО“ ЕООД, считано от 30.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-80/13.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7809 РС, Фолксваген Кадди, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 30.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-79/13.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 0138 КХ, ФОРД ФОКУС, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 30.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-78/13.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 1627 ТН, ТОЙОТА АУРИС, издадено на „Радио Св Такси“ ООД, считано от 08.05.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-77/02.05.2024 г.за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 5369 АР, ХЮНДАЙ СОНАТА, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 24.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-76/02.05.2024 г.за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 3432 СК, Фолксваген Кади, издадено на „ОТ-СИТИТРАНС“ ЕООД, считано от 26.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-75/02.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7508 РВ, КИА СЕЕД, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 24.04.2024 г.

​​​​​Заповед № СОА24-РД60-74/02.05.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил регистрационен № СА 9149 ХС, Шевролет Нубира, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 24.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-73/30.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 0570 ХР, Киа К5, издадено на „МЕГАТАКСИ 2000“ ЕООД, считано от 26.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-72/26.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № ЕА 7255 АА, ТЕСЛА МОДЕЛ 3, издадено на „Е-ТАКСИ 2021“ ЕООД, считано от 23.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-71/26.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 6679 ТР, Тойота Приус, издадено на „ГРИЙН ТАКСИ“ ООД, считано от 22.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-70/26.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 5722 НТ, Дачия Логан, издадено на „Радио Св Такси“ ООД, считано от 23.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-69/24.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 8272 ТН, Мицубиши Спейс Стар, издадено на „Радио Св Такси“ ООД, считано от 16.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-68/24.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 5779 РМ, Дачия Логан, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 15.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-67/24.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 8906 МА, Шевролет Лачети, издадено на „Инекс Такси“ ООД, считано от 18.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-66/24.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 2189 ХН, Киа К5, издадено на „МЕГАТАКСИ 2000“ ЕООД, считано от 11.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-65/24.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 6102 АМ, Фолксваген Кадди, издадено на „ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 12.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-64/16.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 1671 ХВ, Фиат Пунто, издадено на „ИНЕКС ТАКСИ“ ООД, считано от 10.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-63/16.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 3522 ТН, Киа Соул, издадено на „ОТ-СИТИТРАНС“ ЕООД, считано от 06.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-62/16.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 2744 КМ, Киа Сеед, издадено на „ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 08.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-61/16.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7017 ХР, Киа К5, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 05.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-60/16.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 0243 ХС, Киа К5, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 08.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-59/09.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 6935 РТ, Мерцедес Е 200 ЦДИ, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 03.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-58/09.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7593 СС, Фиат Крома, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 03.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-57/09.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7019 ХР, Хюндай Аванте, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 03.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-56/06.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7823 ТН, Киа Сеед, издадено на „ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 02.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-55/04.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 3378 ТТ, Киа К5, издадено на „МЕГАТАКСИ 2000“ ЕООД, считано от 01.04.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-54/04.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 9819 АК, Дачия Логан, издадено на „Такси Груп“ ЕООД, считано от 28.03.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-53/03.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 6564 АК, Киа Сиид, издадено на „Радио Св Такси“ ООД, считано от 28.03.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-52/03.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 3522 ТА, Фиат Кубо, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 28.03.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-51/03.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 0709 СХ, Фолксваген Кадди, издадено на „ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 28.03.2024 г.

Заповед № СОА24-РД60-50/03.04.2024 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 8784 КТ, Дачия Логан, издадено на „ТАКСИ 1 ЕКСПРЕС“ ООД, считано от 29.03.2024 г.

 

ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263