ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2021 ГОДИНА
 

С Решение № 549 от 12.11.2020 г. на Столичния общински съвет е определен дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 16.12.2020 г. на основание чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година (Обн. ДВ., бр.104 от 8 декември 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.).

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

 

Съобщение във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

За времето от 01.06.2020 г. до 31.12.2021 г. се освобождават от заплащане на дължимата такса от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, следните административни услуги:

 • издаване на разрешение, холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство;
 • издаване на дубликат на разрешение (за срока на предходното), холограмен стикер и 2 броя светлоотразителни идентификационни номера за таксиметров превоз за едно превозно средство;
 • издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз (за срока на предходното за едно превозно средство) – за първо и всяко следващо издаване.

Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Считано от 07.04.2020 год. таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се плаща на касата на дирекция „Транспорт“. Същата (такса) ще се заплаща само по сметките на „Общински приходи“ по райони.

Начините за плащане са:

 • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
 • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
 • посредници (e-pay)
 • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.

Препоръчваме плащането да се осъществява онлайн.

Горното е в продължение на електронизирането на заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление": https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика „Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на заявленията.


I. Разрешения за таксиметров превоз

II. Регистрация за извършване на таксиметров превоз

ЦЕНИ ЗА КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 877 от 20.12.2018 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.02.2019 г.):

 • дневна тарифа – 0,77 лв./км
 • нощна тарифа – 0,88 лв./км.

На основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози с Решение № 311/12.05.2011 г. на Столичния общински съвет са определени следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община:

 • дневна тарифа – 1,30 лв./км
 • нощна тарифа – 1,60 лв./км.

Дневната тарифа важи от 06:00 ч. до 22:00 ч., а нощната – от 22:00 ч. до 06:00 часа.

ФИРМИ С ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АДИСЛАВА ЕООД
АЗИМУТ ПЕТРОВ СПОРТ ЕООД
АКТИВТРАНС КЛОН СОФИЯ ООД
АМК АНТОН КОЕВ ЕТ
АНТОН МИЛЕВ ЕТ
АСИКА ООД
АУТО ДРАИВ ГРУП ООД
АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
АЛЕКС ТРАНС2011 – ЕООД
АНДРЕА 2013 – ООД
БОБИ ТРАНС  – ЕООД
БЛИТЦ ТРАЙЧО ЛУКАНОВ ЕТ
БРАДЛИ ВАЛЕНТИН БОНЧЕВ ЕТ
ВЕЛИР СК ТРАНС ЕООД
ВСА ЕООД
ВИЛИТА-ПЪРВАН ТОДОРОВ-ЕТ
ВМ АУТО ЕЛИТ – ЕООД
ГЛО 97 – ЕООД
ГАЛАКТИКА 97 ЕООД
ГАРИЗИМ 868 ЕООД
ГЕЛОВ И СИЕ СД
ГЕЛСЪН АНГЕЛ ЗЛАТАНОВ ЕТ
ГИП БГ ЕООД
ГРИЙН ТАКСИ ООД
ДЕМИ ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ЕТ
ДЖИ ПИ ТРАНС БГ ЕООД
ДИДИ ДИАНА САВОВА ЕТ
ДИС СТОЯН ДОНЕВ ЕТ

ДАНИ ТРАНС 1981-ЕООД
ДЖУИНВЕСТКОМЕРС 1-СТОЯН ДЖУДЖЕВ-ЕТ
ДМ АУТО 2015 – ЕООД
ЕВРОТРАНС ПРИМ - ЕООД
ЕВРО ТАКСИ 3 ООД
ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ ЕООД
ЕДНО ЕВРО ЕООД
ЕЛ ЗЕТ ТАКСИ ООД
ЕЛИТ 54 ЕООД
ЕНЕРДЖИ ТРАНС 2007 ООД
ЖИМ КЛОН СОФИЯ ЕООД
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД
ЗАЕДНО В ЕВРОПА 1 ТАКСИ ЕООД
ЗАЛОЖНА КЪЩА МГ ЕООД
ИВАН КИРЧЕВ СЕНАТОР ЕТ
ЙЕЛОУ 333 АД
ИНЕКС ТАКСИ ООД
ИНТЕР ЙЕС ООД
ИКАР ТАКСИ – ЕООД
КОРЕКТ ТРИПС ТРАНС - ЕООД
КОМФОРТ ДРАИВ ЕООД
КОСЕ КОНСТАНТИН ДОНЕВ ЕТ
КЪТНИК 2197 БВ ЕООД
ЛЕДИС 2000 ЕООД
ЛЪКИ 7 СТАРС ЕООД
ЛАЙТ ПРОПЪРТИ – ООД
МИЛАНО 2016 – ЕООД
МВ95 ВЕСЕЛИН ВЪЛЧИНОВ ЕТ

МЕГАТАКСИ 2000 ЕООД
МТАКСИ 1050 ООД
НАИ 2012 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТ
НИКОС 006 ТРАНС – ЕООД
О АДИО – ЕООД
О.К.СУПЕРПЛЮС – ЕООД
ОКЕЙ ТРАНС – ЕООД
О.К. СУПЕРТРАНС ООД
О.К. ТРАНС ЕООД
О.К.ВАСКОМ ВАСИЛ ИВАНЧЕВ ЕООД
О.К.СУПЕРСТАРС ЕООД
О.К.СУПЕРТАЙМ ЕООД
ОЖ ЕКСПРЕСТРАНС ЕООД
ОК ЛИДЕР ЕООД
ОК ЕВРОТРАНС ООД
ОН-СИТИТРАНС ЕООД
ОРИОН СХ ООД
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД
ПАВЕЛ УГРИНОВ ЕТ
ПАНДА ТАКСИ ООД
ПЕТКОВ ТРАНС ТРАВЕЛ ЕООД
ПЕГАС – ЕООД
ПЛАН Б ТРЕЙД – ЕООД
РАДИО РОК ТАКСИ 67 ООД
РАДИО СВ ТАКСИ ООД
РАДИОТАКСИ ФМ ООД
РЕФЛЕКС ПЛЮС ЕООД

РОЯЛ ТАКСИ БГ ООД
САНДРЕЛИ ЕООД
СОФИЯ СИТИ ТРАНС ООД
СОФИЯ ТРАНС ТАКСИ ЕООД
СУПЕР ПЛЮС ООД
СИРМАН-СТОЯН ГАГОВ-ЕТ
СИТИ ТАКСИ 7 - ЕООД
ТАКИ 2005 – ООД
ТАКСИМИ СОФИЯ – ЕООД
ТАКСИГРАМА-ЕООД
ТАКСИ-С2-ЕКСПРЕС 91280-ЕООД
ТАКСИ 1 ЕКСПРЕС ЕООД
ТАКСИ ГРУП ЕООД
ТАКСИ ЕКСПРЕС ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ
ТАКСИ КОМПАНИЯ ООД
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД
ТАРЕКС ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ ЕТ
ТОЛИМАР ЕООД
ТЕДИ 1080 ТОДОР КОЛЕВ ЕТ
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ПРЕКС ДУЛСЕТ ЗЕТ ООД
УИЛОУ69 ЕООД
ХАРА-ОЛЕГ ВЕЛКОВ-ЕТ
ЮЛИАНА ЕМ-ЕМИЛ НИКОЛОВ-ЕТ
ЮГОВ ЕООД
ЯНИ ТРАНС СВЕТОСЛАВ БОЯДЖИЕВ ЕТ


Заповед № СОА21-РД60-78/18.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5859 РН, Киа Мажен П С на „Йелоу 333” АД, считано от 15.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-77/18.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6415 ХР, Хюндай Акцент на ЕТ „Юлияна-ЕМ-Емил Николов Николов”, считано от 14.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-76/17.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8093 ВР, Хюндай Елантра на „О,кей Супертранс“ АД, считано от 11.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-75/17.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0144 РР Шевролет Авео на „ОН-Сититранс“ ЕООД, считано от 04.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-74/17.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0376 СК, Фолксваген Кади на „О,кей Супертранс“ АД, считано от 11.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-73/15.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 6211 КМ, Дачия Сандеро на „Такси С експрес“ АД, считано от 07.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-72/15.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5350 НА, Фолксваген Туран на „Заедно в Европа 1 такси” ЕООД, считано от 10.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-71/15.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8428 КМ, Ситроен Берлинго на  „Радио СВ такси“ ООД, считано от 07.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-70/08.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0043 КТ, Киа Мажентис на "Йелоу 333" АД, считано от 01.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-69/08.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6503 ВС, Шкода Фабия на „Такси компания“ ЕООД, считано от 01.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-68/08.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1844 ВР, Киа Черато на „Йелоу 333“ АД, считано от 03.06.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-67/04.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5813 КА, Фолксваген Туран на „Радио СВ такси“ ООД, считано от 31.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-66/04.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3729 ТС, Форд Фокус на „Радио СВ такси“ ООД, считано от 26.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-65/02.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7282 ТВ, Хюндай Елантра на „Панда такси“ ООД, считано от 28.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-64/02.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0332 ВС, Киа Черато на „Йелоу 333“ АД, считано от 27.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-63/02.06.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4879 ТВ Шкода Фабия на „За едно евро" ООД, считано от 27.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-62/28.05.2021 г.  за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0551 МВ, Мазда 6 на „ОК Транс“ ЕООД, считано от 25.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-61/26.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 6322 МТ, Фиат Типо на „МП Сълюшън“ ЕООД, считано от 19.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-60/26.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4807 ХК, Киа Сеед на „Йелоу 333“ АД, считано от 20.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-59/26.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер  СА 3074 ТМ, Фолксваген Кадди на „О,кей Супертранс“ АД, считано от 20.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-58/20.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0519 АМ, Киа Сеед на „Йелоу 333“ АД, считано от 17.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-57/19.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0958 РА, Хюндай Елантра на „Радио СВ Такси" ООД, считано от 11.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-56/12.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1546 КМ, Киа Сеед на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 07.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-55/12.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5844 ВА, Фолксваген Кадци на „Такси 1 експрес“ ЕООД, считано от 05.05.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-54/12.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1197 МК, Опел Зафира на „Радио СВ Такси" ООД, считано от 29.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-53/12.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3482 СВ, Хюндай Соната на „Радио СВ Такси" ООД, считано от 29.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-52/12.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1137 ММ, Киа Черато на "Йелоу 333" АД, считано от 28.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-51/12.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3365 ММ, Киа Мажентис на "Йелоу 333" АД, считано от 28.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-50/05.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1547 ТТ, Киа Сеед на "Йелоу 333" АД, считано от 27.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-49/05.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА 4786 МХ, Киа Черато на "Йелоу 333" АД и СА 5996 КН, Киа Мажентис на "Йелоу 333" АД, считано от 27.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-48/05.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3436 АР, Киа Сеед на "Йелоу 333" АД, считано от 27.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-47/05.05.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3429 ХС, Дачия Логан на „Евро такси 3" ООД, считано от 27.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-46/29.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7717 РТ, Шкода Фабия на „Радио СВ Такси" ООД, считано от 22.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-45/28.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 9910 АР, Шкода Октавия на „Заедно в Европа – 1 Такси“ ЕООД, считано от 21.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-44/23.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8120 КР, Хюндай Соната на „О,кей Супертранс“ АД, считано от 19.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-43/21.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7168 ТР Шевролет Авео на „За едно евро“ ООД, считано от 16.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-42/21.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8170 КВ Тойота Сион на „За едно евро“ ООД, считано от 16.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-41/16.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0619 ТА, Шевролет Авео на „Такси Ми София", считано от 13.04.2021 г.

Заповед №СОА21-РД60-40/16.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 7118К Н, Шкода Фабия на „Радио СВ Такси" ООД, считано от 12.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-39/16.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8251 АР, Фолксваген Туран на „Панда такси" ООД, считано от 12.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-38/16.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1736Н К, Шевролет Авео на „Радио СВ Такси" ООД, считано от 12.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-37/12.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9477 ВР, Шевролет Авео на „Радио СВ Такси" ООД, считано от 08.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-36/12.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1952 МА, Киа Сеед на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 08.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-35/12.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3868 РТ, Фиат Кубо на „Радио СВ Такси" ООД, считано от 02.04.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-34/12.04.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0962 МС, Киа Мажентис на „Йелоу 333“ АД, считано от 02.04.2021 г.


Регистър на разрешенията за таксиметрови превози

 
ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050