ЦЕНИ ЗА КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 877 от 20.12.2018 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.02.2019 г.):

  • дневна тарифа – 0,77 лв./км
  • нощна тарифа – 0,88 лв./км.

На основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози с Решение № 311/12.05.2011 г. на Столичния общински съвет са определени следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община:

  • дневна тарифа – 1,30 лв./км
  • нощна тарифа – 1,60 лв./км.

Дневната тарифа важи от 06:00 ч. до 22:00 ч., а нощната – от 22:00 ч. до 06:00 часа.

ФИРМИ С ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АДИСЛАВА ЕООД
АЗИМУТ ПЕТРОВ СПОРТ ЕООД
АКТИВТРАНС КЛОН СОФИЯ ООД
АМК АНТОН КОЕВ ЕТ
АНТОН МИЛЕВ ЕТ
АСИКА ООД
АУТО ДРАИВ ГРУП ООД
АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
АЛЕКС ТРАНС2011 – ЕООД
АНДРЕА 2013 – ООД
БОБИ ТРАНС  – ЕООД
БЛИТЦ ТРАЙЧО ЛУКАНОВ ЕТ
БРАДЛИ ВАЛЕНТИН БОНЧЕВ ЕТ
ВЕЛИР СК ТРАНС ЕООД
ВСА ЕООД
ВИЛИТА-ПЪРВАН ТОДОРОВ-ЕТ
ВМ АУТО ЕЛИТ – ЕООД
ГЛО 97 – ЕООД
ГАЛАКТИКА 97 ЕООД
ГАРИЗИМ 868 ЕООД
ГЕЛОВ И СИЕ СД
ГЕЛСЪН АНГЕЛ ЗЛАТАНОВ ЕТ
ГИП БГ ЕООД
ГРИЙН ТАКСИ ООД
ДЕМИ ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ЕТ
ДЖИ ПИ ТРАНС БГ ЕООД
ДИДИ ДИАНА САВОВА ЕТ
ДИС СТОЯН ДОНЕВ ЕТ

ДАНИ ТРАНС 1981-ЕООД
ДЖУИНВЕСТКОМЕРС 1-СТОЯН ДЖУДЖЕВ-ЕТ
ДМ АУТО 2015 – ЕООД
ЕВРОТРАНС ПРИМ - ЕООД
ЕВРО ТАКСИ 3 ООД
ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ ЕООД
ЕДНО ЕВРО ЕООД
ЕЛ ЗЕТ ТАКСИ ООД
ЕЛИТ 54 ЕООД
ЕНЕРДЖИ ТРАНС 2007 ООД
ЖИМ КЛОН СОФИЯ ЕООД
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД
ЗАЕДНО В ЕВРОПА 1 ТАКСИ ЕООД
ЗАЛОЖНА КЪЩА МГ ЕООД
ИВАН КИРЧЕВ СЕНАТОР ЕТ
ЙЕЛОУ 333 АД
ИНЕКС ТАКСИ ООД
ИНТЕР ЙЕС ООД
ИКАР ТАКСИ – ЕООД
КОРЕКТ ТРИПС ТРАНС - ЕООД
КОМФОРТ ДРАИВ ЕООД
КОСЕ КОНСТАНТИН ДОНЕВ ЕТ
КЪТНИК 2197 БВ ЕООД
ЛЕДИС 2000 ЕООД
ЛЪКИ 7 СТАРС ЕООД
ЛАЙТ ПРОПЪРТИ – ООД
МИЛАНО 2016 – ЕООД
МВ95 ВЕСЕЛИН ВЪЛЧИНОВ ЕТ

МЕГАТАКСИ 2000 ЕООД
МТАКСИ 1050 ООД
НАИ 2012 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ-НИКОЛАЙ КОЛЕВ – ЕТ
НИКОС 006 ТРАНС – ЕООД
О АДИО – ЕООД
О.К.СУПЕРПЛЮС – ЕООД
ОКЕЙ ТРАНС – ЕООД
О.К. СУПЕРТРАНС ООД
О.К. ТРАНС ЕООД
О.К.ВАСКОМ ВАСИЛ ИВАНЧЕВ ЕООД
О.К.СУПЕРСТАРС ЕООД
О.К.СУПЕРТАЙМ ЕООД
ОЖ ЕКСПРЕСТРАНС ЕООД
ОК ЛИДЕР ЕООД
ОК ЕВРОТРАНС ООД
ОН-СИТИТРАНС ЕООД
ОРИОН СХ ООД
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД
ПАВЕЛ УГРИНОВ ЕТ
ПАНДА ТАКСИ ООД
ПАЦИ СПАС ШОПОВ ЕТ
ПЕТКОВ ТРАНС ТРАВЕЛ ЕООД
ПЕГАС – ЕООД
ПЛАН Б ТРЕЙД – ЕООД
РАДИО РОК ТАКСИ 67 ООД
РАДИО СВ ТАКСИ ООД

РАДИОТАКСИ ФМ ООД
РЕФЛЕКС ПЛЮС ЕООД
РОЯЛ ТАКСИ БГ ООД
САНДРЕЛИ ЕООД
СОФИЯ СИТИ ТРАНС ООД
СОФИЯ ТРАНС ТАКСИ ЕООД
СУПЕР ПЛЮС ООД
СИРМАН-СТОЯН ГАГОВ-ЕТ
СИТИ ТАКСИ 7 - ЕООД
ТАКИ 2005 – ООД
ТАКСИМИ СОФИЯ – ЕООД
ТАКСИГРАМА-ЕООД
ТАКСИ-С2-ЕКСПРЕС 91280-ЕООД
ТАКСИ 1 ЕКСПРЕС ЕООД
ТАКСИ ГРУП ЕООД
ТАКСИ ЕКСПРЕС ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ
ТАКСИ КОМПАНИЯ ООД
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД
ТАРЕКС ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ ЕТ
ТОЛИМАР ЕООД
ТЕДИ 1080 ТОДОР КОЛЕВ ЕТ
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ПРЕКС ДУЛСЕТ ЗЕТ ООД
УИЛОУ69 ЕООД
ХАРА-ОЛЕГ ВЕЛКОВ-ЕТ
ЮЛИАНА ЕМ-ЕМИЛ НИКОЛОВ-ЕТ
ЮГОВ ЕООД
ЯНИ ТРАНС СВЕТОСЛАВ БОЯДЖИЕВ ЕТ


Заповед № СОА19-РД09-719/17.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С0820ХА Хюндай Соната от "Радио СВ такси" ООД

Заповед № СОА19-РД09-692/16.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ3913КС Фолксваген Кадди от "Окей супертранс" АД

Заповед № СОА19-РД09-690/16.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ9843КА Дачия Дъстер от „Супер Плюс“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-689/16.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА0709КН Хюндай Елантра от „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-688/16.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА1962НХ Хюндай Елантра от „Супер Плюс“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-686/16.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ1546КМ Киа Сеед от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-676/16.05.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ5610НН Киа Сиид от  „ЙЕЛОУ 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-675/16.05.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ3411НН Киа Сиид от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-648/09.05.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ3349КА Шевролет Нубира от „Ан-Ди Ауто“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-646/09.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА7893МВ Киа Мажентис от „ЙЕЛОУ 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-644/09.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер CA5197AX Шкода Фабия от „София Сити Транс“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-643/09.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА9139АК Хюндай Елантра от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-642/09.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА9021НМ Опел Корса и С7498ХМ Форд Фокус от „ОН - Сититранс“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-641/09.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА6865МВ Хюндай Атос Прайм от „ОТ - Сититранс“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-638/09.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера С9948НК Хюндай Соната и С4789ХР Хюндай Елантра от „Такси - С - експрес“ АД

Заповед № СОА19-РД09-637/09.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ9861ВХ Шкода Ръмстър, СВ1108АА Шевролет Нубира, СА7050НР Форд Мондео и СА6625ХК Дачия Логан от  „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-636/09.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ3447МК Хюндай И30 от „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-606/30.04.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА1065КХ Дачия Логан от ЕТ „Такси Експрес-Валентин Спасов“

Заповед № СОА19-РД09-605/30.04.2019 г. за прекратяване действието на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА7903ТМ Киа Сеед, С7239ХР Киа Мажентис и СА0362ВС Киа Черато от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-604/30.04.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА9292НТ Фолксваген Кади Лайф от „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-603/30.04.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА9874КА Киа Черато от „ЙЕЛОУ 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-596/25.04.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА9904МР Шкода Октавия от "ОК ТРАНС” ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-582/22.04.2019 г. за прекратяване действието на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ6067КР Шкода Румстър и СА5474ХА Шкода Фабия от "Инекс Такси” ООД

Заповед № СОА19-РД09-581/22.04.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8098 ВР Хюндай Елантра от "Окей супертранс" АД

Заповед № СОА19-РД09-580/22.04.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0071 КВ Шевролет Матиз от „Такси - С - експрес“ АД

 
Регистър на разрешенията за таксиметрови превози
 
ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
ОКЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050