Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 25.02.2023

Дата на приключване: 27.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от „Демократична България“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 10.02.2023

Дата на приключване: 13.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Карлос Контрера, Владимир Митов, Михаил Петров – общински съветници

Лице за контакти: Марияна Грънчарова, ел. поща: patrioti.za.sofiya@gmail.com


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (вносители: Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев)

Дата на откриване: 02.02.2023

Дата на приключване: 20.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев – общински съветници

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от „Демократична България“


Тема: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 01.02.2023

Дата на приключване: 14.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков – общински съветник и д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция "Секретариат на СОС"


Тема: Проект на Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.01.2023

Дата на приключване: 27.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 31 резултата.