19.10.2018
Организация на движението във връзка с ремонт на трамваен релсов път
На 20.10.2018г. и 21.10.2018 г. се променя времената организация на движение по трамвайна линия №3 ...

19.10.2018
Организация на движението във връзка с осигуряване на временна автобусна линия до „Новата гора на София“
За периода от време между 20.10.2018 год. и 09.12.2018 год ...

19.10.2018
Организация на движението за провеждане на събитие в резиденцията на австрийския посланик
От 15.00 часа на 26.10.2018 г. до приключване на приема се забранява престоят и паркирането ...

19.10.2018
Организация на движението във връзка със събитие на посолството на Словашка република
От 15.00 часа до приключване на приема на 24.10.2018 г. ...

19.10.2018
Организация на движението за представяне на киноспектакъл в НДК
От 15.30 часа до приключване на мероприятието на 22.10.2018 г. се забранява ...

19.10.2018
Организация на движението за заснемане на рекламен клип
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

19.10.2018
Организация на движението във връзка събитие на посолството на Турция
От 15.00 часа на 29.10.2018 г. до приключване на събитието се забраняват престоят и паркирането ...

19.10.2018
Организация на движението за изграждането на метрото в участъка на Военна академия
Продължава временната организация на движение до 21.04.2019 г ...

19.10.2018
Организация на движението във вързка заснемане на филм
Забраняват се престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

19.10.2018
Организация на движението за провеждане на уличен фест на 21.10.2018 г.
От 11.00 до 21.00 часа на 21.10.2018 г. се забранява влизането ...