17.08.2018
Организация на движението за рехабилитация на уличен канал по бул.“Арсеналски“
Забранява се влизането на пътни превозни средства ...

17.08.2018
Организация на движението за реконструкция на бул.“Христофор Колумб“, район Слатина
От 00.00 часа на 18.08.2018 г. до 24.00 часа на 19.08.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства ...

17.08.2018
Организация на движението за провеждане на футболна среща на 20.08.2018 г. на Националния стадион „Васил Левски”
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства 00.00 до 21.00 часа на 20.08.2018 г. ...

17.08.2018
Организация на движението във връзка със събитие на посолството на Федерална Република Бразилия
От 8 часа до приключване на събитието на 5 септември 2018 г. се забранява престоят и паркирането на превозни средства ...

17.08.2018
Организация на движението за провеждане на футболна среща на 26.08.2018 г. на Националния стадион „Васил Левски”
Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства от 00.00 до 21.00 часа на 26.08.2018 г. ...

17.08.2018
Организация на движението с цел подготвителни дейности на Националния стадион „Васил Левски“
От 8.00 часа на 20.08.2018 г. до 20.00 часа на 31.08.2018 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на превозни средства при сектор Б и В ...

17.08.2018
Организация на движението във връзка със заснемане на филм
От 15 до 16 часа на 20 август се забранява влизането на пътни превозни средства на максимум от 5 минути за заснемане на кадър без да се възпрепятства движението ...

17.08.2018
Разкрива се двупосочна спирка „Летищен център София“
Във връзка с приключване на реконструкцията на бул. „Христофор Колумб“ от 20 август се разкрива нова двупосочна спирка „Летищен център София“ ...

17.08.2018
Организация на движението за заснемане на рекламен клип
От 06.00 до 11.00 часа на 21.08.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

17.08.2018
Организация на движението за провеждане на събор в с. Бусманци
На 26.08.2018 г. от 10.00 ч. до 22.30 ч. в с. Бусманци се забранява влизането на превозни средства ...