1. ПИСМО от РУО – София-град

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

3. ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ за кандидатстване за предоставяне на средства за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта за 2020 г. (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1)

4. ФИНАНСОВ ПЛАН на проект за кандидатстване за предоставяне на средства за подпомагане физическа активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност  (Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1)

5. ФОРМУЛЯР за Финансов и съдържателен отчет