Основен ремонт на Транспортен възел "Надежда"

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: "Основен ремонт на Транспортен възел "Надежда".

Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-35/10.05.2011 г.

Цена на документацията за участие: 24 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация за участие: 12:00 часа на 10.06.2011 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 20.06.2011 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

Обяснителна записка-1;
Обяснителна записка-2;

  • Количествени сметки:

Мост No 1;
Мост No 2;
Мост No 2';
Мост No 2";
Мост No 3;
Мост No 3';
Мост No 4;
Мост No 5;
Мост No 6;
Мост No 7;
Мост No 8 и 10;
Мост No 9;
Мост No 11;
Мост No 12;
Мост No 13;
Мост No 14;
Мост No 15;

***

Въпроси и отговори-1;
Въпроси и отговори-2;
Въпроси и отговори-3;
Въпроси и отговори-4;

***

Решение No РД-09-03-51/07.06.2011 г. за удължаване на срока за получаване на оферти.

***

Публикувано на 09.09.2011 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 13.09.2011 г., ул. „Московска” № 33, зала 1, 10:00 часа.

17.05.2011