Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на двуетажна сграда със застроена площ от 131 кв.м

15.01.2015

ДКЦ VIII – София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения включени в капитала на дружеството

14.01.2015

Район Овча купел обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен, отреден за открит охраняем паркинг

14.01.2015

ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот, предназначен за монтиране на кафе - автомат

12.01.2015

Район Връбница продължава срока за подаване на документи за отдаване под наем на нежилищен имот за книжарски щанд

07.01.2015

Първа МБАЛ – София ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Драгалевци

07.01.2015

Район Илинден продължава срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на помещение за спорт, културизъм и фитнес, намиращ се на приземен етаж (сутерен) от сграда на ул. „Русе“ № 28

06.01.2015