Първа МБАЛ – София ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Драгалевци
„Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Драгалевци, собственост на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД - Монолитна сграда с идентификатор 68134.2097.529.1, със застроена площ от 1 563 кв.м, състояща се от три корпуса: І-ви корпус на два етажа, ІІ-ри корпус на три етажа и ІІІ-ти корпус на четири етажа; Сграда на един етаж с идентификатор 68134.2097.529.2, със застроена площ от 52 кв.м (инфраструктурна сграда); Пречиствателна станция с РЗП от 135 кв.м и Помпена станция с РЗП от 36 кв.м.
    
Начална тръжна цена: 1 646 265.00 лв.
    
Закупуване на тръжна документация: в сградата на ”Първа МБАЛ – София” ЕАД, гр.София, бул.”Патриарх Евтимий” № 37, административен блок, ст. № 6, всеки работен ден от 12.01.2015 г. до 20.01.2015 г. вкл., от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.
    
Цена на документацията: 100,00 /сто/ лв. без ДДС.
    
Оглед на обекта се извършва по предварителна заявка всеки работен ден от 12.01.2015 г. до 20.01.2015 г. вкл., от 10:00 часа до 14:00 часа след закупуване на тръжна документация.
    
Срок за подаване на заявления за участие: 04.02.2015г от 09:00ч. до 12:00ч., административен блок, ст. № 2, на Първа МБАЛ – София ЕАД.
    
Място, дата и час на провеждане на търга: сградата на ”Първа МБАЛ – София” ЕАД, гр.София, бул.”Патриарх Евтимий” № 37, зала на 6-ти етаж., 05.02.2015 г от 10:00ч.
    
Дата на повторно провеждане на търга: 05.03.2015 г. в същия час.
   
07.01.2015