Тема: Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.02.2020

Дата на приключване: 29.03.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: ПГ "Патриоти за София" в Столичния общински съвет

Лице за контакти: Марияна Грънчарова – технически сътрудник; Aнгел Чакъров – адв. сътрудник


Тема: Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.01.2020

Дата на приключване: 27.02.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова – експерт в дирекция „Образование“


Тема: Стратегия за дигитална трансформация на София

Дата на откриване: 24.01.2020

Дата на приключване: 24.02.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев, Христиан Петров – общински съветници; Владимир Данаилов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Искра Йовкова, Марк-Алекс Евтимов


Тема: Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 27.11.2019

Дата на приключване: 27.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

Лице за контакти: Албена Йосифова – главен юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“


Тема: Предложение за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

Дата на откриване: 25.11.2019

Дата на приключване: 09.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Виолета Христова – главен експерт, дирекция "Околна среда"