Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Силвия Христова, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Методи Лалов, Иво Божков, Карлос Контрера, Борислав Игнатов и Борис Бонев – общински съветници
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

По електронен път:

 • Ел. поща:  sstoyanova@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№.СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 05.03.2020 г. до 06.04.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет; мотиви и проект за решение.
 • Предложение рег. № СОА20-ВК66-2075-[3]/30.03.2020 г. от Елен Герджиков – председател на Столичния общински съвет, Малина Едрева, Николай Стойнев, Силвия Христова и Ботьо Ботев – общински съветници от групата на ГЕРБ (СДС)

5. Координати за връзка:

 • Станислава Стоянова – директор на дирекция „Секретариат на СОС“
 • Тел. за връзка: 02/9377401
 • Ел. поща: sstoyanova@sofia.bg 

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:


ОБОБЩЕНА СПРАВКАпо чл. 26 ал. 5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет