Тема: Концепция на Столична община за жилищна политика в сферата на общинския жилищен фонд

Дата на откриване: 22.12.2017

Дата на приключване: 21.01.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Искра Ангелова, Иван Таков, Борислав Бориславов, Иван Велков, Станил Станилов, Прошко Прошков – общински съветници и Ралица Стоянова – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Виолета Захариева, Юлия Пашалийска - служители в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.11.2017

Дата на приключване: 26.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Захариева, Теменужка Радева


Тема: Наредба за общинската собственост

Дата на откриване: 27.11.2017

Дата на приключване: 26.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Захариева, Теменужка Радева – служители в Дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

Дата на откриване: 27.11.2017

Дата на приключване: 26.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – общински съветник

Лице за контакти: Виолета Захариева, Теменужка Радева – служители в Дирекция „Секретариат на СОС"


Тема: Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 24.11.2017

Дата на приключване: 23.12.2017

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Евгени Крусев – зам.-кмет на Столична община; Албена Атанасова – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Марина Денкинска, Цветелина Цветкова