Тема: Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – площадка „Мавзолей“

Дата на откриване: 17.07.2018

Дата на приключване: 17.08.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО; Борислав Бориславов – общински съветник

Лице за контакти: Надежда Семова – старши експерт в дирекция "Култура"


Тема: Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”

Дата на откриване: 04.07.2018

Дата на приключване: 04.08.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура"


Тема: Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Дата на откриване: 21.06.2018

Дата на приключване: 21.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие и доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура"


Тема: Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 15.06.2018

Дата на приключване: 14.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Борислав Борисов, д-р Ваня Тагарева – общински съветници

Лице за контакти: Йоанна Цанкова – младши експерт в дирекция „Секретариат на СОС”


Тема: Правила за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 08.06.2018

Дата на приключване: 08.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО; Венцислав Мицов, Борислав Бориславов, Виолета Тодорова – общински съветници

Лице за контакти: Биляна Балева