Предложение за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Предложение за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община съобщава за начало на консултациите по изготвено предложение за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на общината.

Схемата за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община се изпълнява в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител: 
адрес: гр. София 1000, ул. „Московска“ № 33
на вниманието на: Йоана Христова - заместник-кмет на Столична община
относно: Предложение за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

по електронен път:
на електронна пощаv.hristova@sofia.bg
на вниманието на: Йоана Христова - заместник-кмет на Столична община
относно: Предложение за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

Писмени консултации
Среща кръгла маса

3. Период на консултацията:

Като част от процеса на обществени консултации очакваме гражданите, институциите и други заинтересовани страни да представят мнения и препоръки по публикуваното предложение на Схема, най-късно до 09.12.2019 г.

След изтичане на горния срок ще се проведе среща – кръгла маса със заинтересованите страни, за обсъждане на получените мнения и препоръки по предложената Схема. Датата и мястото на срещата ще бъдат оповестени допълнително.

4. Съдържание на документацията:

Предложението за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община; предложението за формуляр за кандидатстване за участие в схемата с приложени към него декларации; проектът на договор между участниците в схемата и общината, както и други документи, можете да намерите тук.

Обща информация за Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR

5. Вносител:

Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община 

6. Координати за връзка:

Виолета Христова – главен експерт в дирекция „Околна среда“, тел.: 02/9377-277, ел. поща: v.hristova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички получени писмени становища и коментари от граждани, граждански групи и организации ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.