Тема: Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Дата на откриване: 12.05.2020

Дата на приключване: 11.06.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, д-р Георги Георгиев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева, Иво Димитров – юрисконсулти в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Дата на откриване: 23.04.2020

Дата на приключване: 22.05.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Тома Белев – общински съветник

Лице за контакти: Тома Белев – общински съветник и Ангел Стефанов – кмет на район "Овча купел"


Тема: Стратегия за дигитална трансформация на София

Дата на откриване: 24.01.2020

Дата на приключване: 24.02.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев, Христиан Петров – общински съветници; Владимир Данаилов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Искра Йовкова, Марк-Алекс Евтимов


Тема: Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите "Оборище", "Средец" и "Триадица"

Дата на откриване: 28.06.2019

Дата на приключване: 11.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ирина Савина и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община; Зафир Зарков, Иван Велков, Искра Ангелова, Прошко Прошков – общински съветници

Лице за контакти: Веселка Антонова


Тема: Наредба за пазарите на територията на Столична община

Дата на откриване: 26.04.2018

Дата на приключване: 10.05.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Орлин Иванов – председател на ПК по Местно самоуправление и нормативна уредба

Лице за контакти: Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”


— 5 Items per Page
Showing 6 - 10 of 11 results.