Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.

Публикувано на 14.07.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Допълнение

Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Публикувано на: 14.07.2016 г.

Вносители: Николай Стойнев, Трайчо Трайков, Искра Ангелова, Валя Чилова, Калоян Паргов, Татяна Георгиева, Зафир Зарков, Карлос Контрера и Радослав Абрашев - общински съветници и членове на НС на СОАПИ

Допълнение към доклад с вх. № СОА16-ДИ05-2503/21.06.2016 г.
Доклад и проект на решение
Проект на Наредбата

Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Публикувано на: 27.06.2016 г.

Вносители: Николай Стойнев, Трайчо Трайков, Искра Ангелова, Валя Чилова, Калоян Паргов, Татяна Георгиева, Зафир Зарков, Карлос Контрера и Радослав Абряшев - общински съветници и членове на НС на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Публикувано на: 27.06.2016 г.

Вносители: Николай Стойнев, Трайчо Трайков, Искра Ангелова, Валя Чилова, Калоян Паргов, Татяна Георгиева, Зафир Зарков, Карлос Контрера и Радослав Абрашев - общински съветници и членове на НС на СОАПИ

Доклад и проект на нормативен акт 

Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020 г. и План за действие за нейното изпълнениe за 2016 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.

Вносители: Николай Стойнев, заместник-председател на Столичен общински съвет, Ирина Йорданова - общински съветник и д-р Тород Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за промени в Правилника за дейността на СОАП във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на СО

Публикувано на: 08.07.2015 г.

Вносител: Надзорен съвет на Столична общинска агенция за приватизация

Доклад, Проект на решение, Проект на Правилника

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 12 резултата.