Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег.№СОА20-ВК66-3663/12.05.2020 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Силвия Христова, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, д-р Георги Георгиев – общински съветници
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-3663/12.05.2020 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

По електронен път:

 • Ел. поща:  v.zaharieva@sofia.bg; ir.dimitrov@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-3663/12.05.2020 г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 12.05.2020 г. до 11.06.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Виолета Захариева – юрисконсулт в  дирекция „Секретариат на СОС“
  тел. за връзка 02/9377338
  ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
 • Иво Димитров – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“
  тел. за връзка 02/9377338
  ел. поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ: