Съобщение относно записването на класираните първокласници

22.05.2020

Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Примерен формуляр за информирано съгласие на родителите

20.05.2020

Записване на децата след извършване на първо класиране

12.05.2020

От 14 май заявленията за кандидатстване в първи клас се приемат на място в училищата

08.05.2020

Уточнение относно прилагането на общ критерий "Работещ родител" за прием на деца в общински детски заведения

27.04.2020

Съобщение във връзка с приема на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата

22.04.2020

Утвърдени правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства от резерва за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения за 2020 година

21.04.2020

УТОЧНЕНИЕ относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април Столичната община

21.04.2020

Анкета за проучване броя на родителите с прекратено трудово правоотношение вследствие на извънредното положение

15.04.2020

Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас

13.04.2020