Прекратяване на дейността на работната група към дирекция „Образование“ за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на този етап дейността на работната група към дирекция „Образование“ за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата на теритирията на Столична община се прекратява поради решение на Върховния административен съд, с което се отменя § 7 от „Преходни и заключителни разпоредби“ на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община: „В детските градини/училища може да се осъществява прием на деца от работна група, назначена със заповед на кмета на Столична община, съгласно утвърдени от кмета на Столична община Правила за дейността на работна група към Столична община за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община“.

 

17.07.2020