Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни , стопанисвани от директорите на общински училища на територията на Столична община за 2020 година
01.07.2020