Експертно-художествен съвет

Експертно-художественият съвет разглежда и дава становище относно предложенията за поставяне, преместване и премахване на паметници, възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.), художествени елементи на градския дизайн и произведения на изкуството на територията на Столична община, както и необходимостта от провеждане на конкурс за посочените обекти.

Съветът изпълнява дейността си съгласно Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община и всички действащи законови и подзаконови нормативни актове.

Назначава се за срок от 2 години, като председателят и неговите членове са несменяеми за времето на своя мандат, освен ако не бъдат освободени по тяхно искане или при невъзможност да изпълняват задълженията си.


Състав:
Председател – проф. Георги Янков – ректор на Националната художествена академия

Членове:
Аделина Филева – директор на Софийска градска художествена галерия
д-р Венета Ханджийска-Янкулова – директор на РИМ „Музей за история на София”
доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция "Архиви"
Любен Генов – председател на Съюза на българските художници
Димитър Стоянович – сценарист
Боряна Димитрова – социолог
арх. Бойка Къдрева – директор на дирекция „Териториално планиране”, НАГ
урб. Полина Стефанова – гл. експерт в отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства” към дирекция „Териториално планиране”, НАГ

Резервен член: д-р Илия Мечков – гл. експерт в РИМ „Музей за история на София” – в отсъствието на д-р Венета Ханджийска-Янкулова – директор на РИМ „Музей за история на София”

 


​​​​Становища от заседание, проведено на 18.04.2024 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 14.03.2024 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Отчет за дейността на Експертно-художествения съвет за 2023 г. (публикувано на 18.01.2024 г.)


Становища от заседание, проведено на 13.09.2023 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 20.06.2023 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

Становища от заседание, проведено на 06.06.2023 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 11.04.2023 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи


Становища от заседание, проведено на 22.11.2022 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 15.09.2022 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 14.07.2022 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 19.05.2022 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 15.02.2022 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи


Списък с членовете на Публичния регистър към Експертно-художествения съвет (публикувано на 17.05.2021 г.)


Становища от заседание, проведено на 07.12.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 22.10.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 30.09.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 10.09.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 08.07.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 08.06.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 07.04.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

Проект за инвестиционно проектиране на обект: "Паметник на американския президент Томас Удроу Уилсън" в ПИ с идентификатор 60134.402.51, район "Оборище" (публикувано на 28.04.2021 г.)

Становища от заседание, проведено на 24.03.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 04.02.2021 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи 


Становища от заседание, проведено на 22.12.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 07.10.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 09.09.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 16.06.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 22.05.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 12.03.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 18.02.2020 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
 


Становища от заседание, проведено на 15.07.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

Проект на мемориален обект в памет на Джон Ленън в УПИ X – зад Министерство на правосъдието, Нотариат и трафопост, кв. 420. м. „ГГЦ – зона Г8 и Г10“, район "Средец", ул. „Граф Игнатиев“ (публикувано на 30.07.2019 г.)

Становища от заседание, проведено на 27.06.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 18.06.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 13.06.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 10.05.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 08.03.2019 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи


Проект за бюст-паметник на Капитан Петко Войвода в гр. София, "Борисова градина" (публикувано на 17.12.2018 г.)

Основата на паметника е от масив от полиран гранит с размери 160/145 см с лек наклон към централно разположената колона, също от масив от полиран гранит с размери 55/50 см и височина от 170 см. 

Проект на проф. Валентин Старчев


Становища от заседание, проведено на 30.11.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 19.10.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 05.07.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 17.05.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи


Проект за паметник на "Симеон Радев и строителите на съвременна България" (Виза за проектиране в мащаб 1:500; СОФИЯ, „ЮЖЕН ПАРК I-ва част” ; МАТЕРИАЛИ И МАЩАБ: Пластичната композиция е предвидена за изпълнение от камък (гранит, обработен в “лом”, пасирани и полирани детайли) за фундамента и постамента; Общата височина е 4,50 м. Вносителите следва да предложат идея за разработване на настилките около скулптурата на кота нула с оглед вписването на паметника в градската среда)


Инвестиционен проект "Паметник на Махатма Ганди" (Представеният проект е фотомонтаж на предвиденото място. Върху месингова табела с размери 30х80 см ще бъде гравиран текст, който ще бъде разположен в предната скосена част на фундамента. Предстои компютърна обработка преди реализацията в материал.)


Становища от заседание, проведено на 30.11.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 19.10.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 05.07.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 17.05.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 04.05.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 29.03.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 18.01.2018 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

 


Становища от заседание, проведено на 07.11.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 24.08.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 06.07.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 08.06.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 16.03.2017 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

 


Становища от заседание, проведено на 15.12.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 13.10.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 27.07.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 16.06.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 11.04.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 18.02.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи
Становища от заседание, проведено на 14.01.2016 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

 


Становища от заседание, проведено на 30.09.2015 година, относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи

31.08.2016