Филмова комисия към Столична община

Комисията е сформирана, за да подпомага експертно провеждането на общинската политика за подкрепа на киното и кинопроизводството във връзка с титлата, присъдена от ЮНЕСКО – „София – творчески град на киното”, както и да провежда процедури за логистична подкрепа при заснемане на филми.
Комисията включва експерти, представители на институции и организации в областта на киното, филмопроизводството и др., общински съветници, както и представители на общинската администрация.

Състав на комисията:

Председател:
доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Членове:
Малина Едрева – общински съветник, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие;
Ирина Канушева – Национален филмов център;
Мира Сталева – София Филм Фест;
Галина Тонева – Национален съвет за кино;
Жана Караиванова – представител на независимия сектор;
Владимир Трифонов – НДК;
Диана Андреева – Обсерватория по икономика на културата;
Александра Цветкова – Бояна Филмс;
Весела Данчева – представител на независимия сектор;
Коста Биков – БНТ;
Светла Стойкова – БНР;
проф. Божидар Манов – НАТФИЗ;
инж. Иван Попйорданов – експерт аудиовизия и филмова индустрия;
Анри Кулев – представител на Инициативния комитет за „София – творчески град на киното”;
Емил Коларов – ЦГМ;
Петя Петрова – дирекция „Сигурност” на Столична община;
Ангел Иванов – дирекция „Култура” на Столична община;
Илиана Богомолова – дирекция „Транспорт” на Столична община;
Максим Апостолов – дирекция „Зелена система” на Столична община.

 

Стратегия София - твърчески град на киното 2017 - 2027

Правила за работата на Филмовата комисия към Столична община, във връзка с Решение № 51/12.02.2015 г. на Столичния общински съвет

Приложение №3 - Формуляр за допустимост за освобождаване на организатори на филмови продукции от заплащане на дължимата цена за услугите т.19 и /или т.19а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, във връзка с Решение № 51/12.02.2015 г. на Столичен общински съвет

Приложение №4 - Декларация във връзка със задължителните процедури за допустимост за освобождаване на организатори на филмови продукции от заплащане на дължимата цена за услугите по т.19 и /или т.19а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община на филмови продукции, във връзка с Решение № 51/12.02.2015г. на Столичния общински съвет

Заявление по чл. 8, ал.1 от Наредба за обществения ред на територията на Столична община

31.08.2016