Творчески съвет на Столична програма "Култура"

Творчески съвет и Координатор ръководят Столична програма „Култура”.

Съставът на Творческия съвет на Столична програма „Култура” се определя с решение на Столичен общински съвет по предложение на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие. Мандатът на Творческия съвет съвпада с мандата на Столичния общински съвет.

Творческият съвет се ръководи от председател и двама заместник-председатели, избрани от неговия състав. Членовете на Творческия съвет извършват своята дейност на доброволен принцип. Работата на Творческия съвет се подпомага от администрацията на дирекция „Култура”.

 

                 ТВОРЧЕСКИ СЪВЕТ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” 2019 – 2023 г.

 

1. проф. Николай Йорданов
 

театровед, Институт за изследване на изкуствата

2. проф. Божидар Манов
 

кинокритик, Съюз на българските филмови дейци

3. Тони Николов
 

философ и журналист, гл. редактор на Портал „Култура”

4. Георги Текев
 

изп. директор на Нов български университет

5. Красимира Величкова
 

културолог, директор на Български дарителски форум

6. Илко Ганев
 

театровед и режисьор, Съюз на артистите в България

7. Светослав Николов
 

журналист

8. Венцислав Мицов
 

музикант, Българска музикална асоциация

9. Мила Искренова
 

хореограф на Балет „Арабеск”

10. Теодора Димова
 

писател

11. Захари Карабашлиев
 

писател и издател

12. Яна Генова
 

културолог, Къща за литература и превод

13. Лъчезар Бояджиев
 

художник 

14. Весела Данчева
 

режисьор и продуцент на анимационни филми

15. Иван Стамболов – Сула
 

публицист и анализатор, член на Обществения съвет на Българската национална телевизия

16. Василка Шишкова
 

изследовател на независимата сцена, Асоциация за свободен театър

17. Милко Лазаров
 

режисьор, председател на Съюза на българските филмови дейци

18. Елена Търничкова
 

гл. експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” в Министерство на образованието и науката

19. Васил Димитров
 

председател на УС на Българска фестивална асоциация

20. Малина Едрева
 

Столичен общински съвет, председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

21. Борислав Бориславов
 

Столичен общински съвет

22. Иван Виделов
 

Столичен общински съвет

23. Веселин Калановски
 

Столичен общински съвет

24. Владимир Митов
 

Столичен общински съвет

25. Мирослав Боршош

заместник-кмет на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности”

26. Биляна Генова
 

директор на дирекция „Култура” на Столична община, координатор на СП „Култура”

 

31.08.2016