Заповеди на кмета на Столична община относно предприемане на мерки в специализираните институции за предоставяне на социални услуги

20.03.2020

Заповед за промени в разписания за основни линии №№ 63, 66, 103 и 122 от обществения транспорт на Столична община във връзка с разпространението на COVID-19

20.03.2020

Препоръки за организация на работата в таксиметовите компании и информация за нова функционалност Електронно подаване на заявления

19.03.2020

Писмо до кметовете на райони относно организация на дейността по повод обявеното извънредно положение и мерките срещу разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на Столична община

19.03.2020

Телефони за услуги и сигнали

17.03.2020

Информация за пристигащи граждани от чужбина

17.03.2020

Едно отделение за лечение на пациенти с COVID-19 ще бъде разкрито във Втора градска болница

17.03.2020

Психолози, социални работници и специалисти от социалните услуги на Столичната община предлагат подкрепа и консултация за граждани

17.03.2020

Заповед № СОА20-РД09-1490/16.03.2020 г. на кмета на Столична община за временно отменяне на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“

16.03.2020

Въведени са противоепидемични мерки в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“

16.03.2020