Заповед № СОА20-РД09-1798/15.05.2020 г. за противоепидемични мерки в обществения транспорт на Столична община във връзка с разпространението на Covid-19
Заповед № СОА20-РД09-1798/15.05.2020 г. на кмета на Столична община за противоепидемични мерки в обществения транспорт във връзка с разпространението на Covid-19
15.05.2020