Заповед за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.


Заповед № СОА20-РД09-1778/13.05.2020 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.

 

13.05.2020