Заповед № СОА20-РД09-1795/14.05.2020 г. за възлагане на кметовете на райони за осъществяване на координация, комуникация и предоставяне на информация на Временния общински щаб, назначен със Заповед № СОА20-РД09-1480/13.03.2020 г.

 

Заповед № СОА20-РД09-1795/14.05.2020 г. за възлагане на кметовете на райони за осъществяване на координация, комуникация и предоставяне на информация на Временния общински щаб, назначен със Заповед № СОА20-РД09-1480/13.03.2020 г. Заповедта отменя Заповед № СОА20-РД09-1483/13.03.2020 г.

15.05.2020