Заповед № СОА20-РД09-1797/15.05.2020 г. относно недопускане на разпространението на COVID-19 в Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания, функциониращи на територията на Столична община

 

Заповед № СОА20-РД09-1797/15.05.2020 г. относно недопускане на разпространението на COVID-19 в Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Центровете за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания, функциониращи на територията на Столична община

15.05.2020