Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас

13.04.2020

Фандъкова: Целият ресурс на Столичната полиция ще контролира спазването на забраните за събиране в парковете

11.04.2020

Заповед за създаване на организация за кооперативните и фермерски пазари във връзка с ограничаване разпространението на Covid-19

10.04.2020

Заповед за отменяне временно на почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“

10.04.2020

Заповед за въвеждане в експлоатация на оптимизирани празнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт във връзка с разпространението на СОVID-19

10.04.2020

Заповед № СОА20-РД09-1648/09.04.2020 г. за изменение на Заповед СОА20-РД09-1615/07.04.2020 г. на кмета на Столична община за внедряване на оптимизирани делнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт

09.04.2020

Заповед за преустановяване експлоатацията на линия № 505 от обществения транспорт на Столична община

07.04.2020

Заповед за внедряване на оптимизирани делнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт

07.04.2020

Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

07.04.2020

Заповед за изменение на Заповед СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изменена със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г. на кмета на Столична община

31.03.2020