Заповед за създаване на организация за кооперативните и фермерски пазари във връзка с ограничаване разпространението на Covid-19
Заповед № СОА20-РД09-1649/09.04.2020 г. на кмета на Столична община за създаване на организация за кооперативните и фермерски пазари във връзка с ограничаване разпространението на Covid-19
10.04.2020