Заповед № СОА20-РД09-1648/09.04.2020 г. за изменение на Заповед СОА20-РД09-1615/07.04.2020 г. на кмета на Столична община за внедряване на оптимизирани делнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт


Заповед № СОА20-РД09-1648/09.04.2020 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1615/07.04.2020 г. на кмета на Столична община за внедряване на оптимизирани делнични разписания по маршрутите на столичния обществен транспорт

09.04.2020