Приключи обновяването на 123. СУ „Стефан Стамболов”

25.11.2020

Приключи обновяването на 57. Спортно училище „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ

25.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 42 „Чайка”

24.11.2020

Приключи обновяването на 140. СУ „Иван Богоров”

24.11.2020

Приключи обновяването на 70. ОУ „Св. Климент Охридски”

24.11.2020

Приключи обновяването на 62. ОУ „Христо Ботев”

24.11.2020

Проект (предварителен вариант) на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“

20.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 179 „Синчец”

20.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 27 „Детска китка”

20.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 15 „Чучулига”

20.11.2020