Открий София

Софийското Светогорие
Софийското Светогорие обхваща съвкупността от около 40 манастира във и около София – като истински пръстен от святост, който сияе като нимб около града, носещ името на Божията премъдрост. ...

Храмове на религиите в София
Храмове на основните религии в София ...

Народен театър ИВАН ВАЗОВ
Сградата на Народния театър в София е завършена през 1907 година. Построена е върху мястото, заемано през 80-те години на 19-те век от дъсчената постройка на театър "Основа" ...

Църква СВЕТА СОФИЯ
Храмът "Света София" е трикорабна, ранновизантийска, кръстокуполна базилика ...

Статуя на София
Поставена е на едно от най-знаковите места в столицата през 2000 година ...

Храм-паметник "Св. Александър Невски"
Иницативата за построяването на храма е от 1879 г., строителството започва през 1904 г. ...

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Националната художествена галерия е създадена през 1948 г. ...

БОЯНСКА ЦЪРКВА
Боянската църква е паметник на културата, който от 1979 г. е вписан в Световната листа на културното наследство ...