КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“
(подадени документи в периода 01.11.2023 г. – 31.01.2024 г.)


Столичнатa община обявява класиране на кандидатите, подали  документи в периода от 01.11.2023 г. до 31.01.2024 г., по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.
Класирани са 133 кандидати съгласно следния списък:  
Списък с класираните кандидати по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (подадени документи в периода 01.11.2023 г. – 31.01.2024 г.)
В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат е необходимо да представи технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел) съгласно изискванията на нормативната уредба.
В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза одобреният кандидат е необходимо да представи техническа схема на инсталацията на водна риза (включваща вида и мощността на отоплителния уред на пелети).
Техническият проект и техническата схема се подават в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 12.04.2024 г.) в центровете за прием на документи по проекта, които можете да намерите тук  

Столичната община ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор за безвъзмездно получаване на новото отоплително оборудване. Кандидатите ще бъдат информирани своевременно за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.
Кандидатите, които не успеят да подадат техническия проект и техническата схема в посочения едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.
Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.02.2024 г. – 30.04.2024 г., ще бъде извършено до 31.05.2024 г.

 


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАEвропейската комисия одобри първия за Република България Интегриран проект по Програма LIFE – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” на общините Столична, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. Проектът е финансиран по Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR с Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия.

В рамките на Проекта за Столична община е предвидена безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища за 5 000 домакинства с екологосъобразни форми на отопление: газ, централно топлоснабдяване и пелети.

Подробна информация е налична на интернет страницата на Проекта:

http://www.lifeipcleanair.eu

 


 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за
подобряване на качеството на атмосферния въздух“
(подадени документи в периода 01.08.2023 г. – 31.10.2023 г.)


 

Столичната община обявява класиране на кандидатите, подали документи в периода от 01.08.2023 г. до 31.10.2023 г., по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Класирани са 257 кандидати, съгласно следния списък:

Списък с класираните кандидати по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (подадени документи в периода 01.08.2023 г. – 31.10.2023 г.)

В случаите на преминаване към отопление с природен газ, одобреният кандидат е необходимо да представи технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.
В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат е необходимо да представи техническа схема на инсталацията на водна риза (включваща вида и мощността на отоплителния уред на пелети).
Техническият проект и техническата схема се подават в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 19.01.2024 г.) в Центровете за прием на документи по проекта, които можете да намерите ТУК

Столичната община ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор за безвъзмездно получаване на новото отоплително оборудване. Кандидатите ще бъдат информирани своевременно за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.
Кандидатите, които не успеят да подадат техническия проект и техническата схема в посоченият едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.11.2023 г. – 31.01.2024 г., ще бъде извършено до 29.02.2024 г.

 


 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за
подобряване на качеството на атмосферния въздух“
(подадени документи в периода 02.05.2023 г. – 31.07.2023 г.)

 

Столична община обявява класиране на кандидатите, подали  документи в периода от 02.05.2023 г. до 31.07.2023 г., по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Класирани са 195 кандидати, съгласно следния списък: 

Списък с класираните кандидати по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (подадени документи в периода 02.05.2023 г. до 31.07.2023 г.)

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат е необходимо да представи технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза одобреният кандидат е необходимо да представи техническа схема на инсталацията на водна риза (включваща вида и мощността на отоплителния уред на пелети).

Техническият проект и техническата схема се подават в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 01.10.2023 г.) в Центровете за прием на документи по проекта, които можете да намерите ТУК .

Столична община ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор за безвъзмездно получаване на новото отоплително оборудване. Кандидатите ще бъдат информирани своевременно за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.

Кандидатите, които не успеят да подадат техническият проект и техническата схема в посоченият едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите  ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 01.08.2023 г. – 31.10.2023 г., ще бъде извършено до 30.11.2023 г.


 

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за
подобряване на качеството на атмосферния въздух“
(подадени документи в периода 16.01.2023 г. – 28.04.2023 г.)

 

Столична община обявява класиране на кандидатите, подали  документи в периода от 16.01.2023 г. до 28.04.2023 г., по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Класирани са 426 кандидати, съгласно следния списък: 

Списък с класираните кандидати по Основната фаза на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ (подадени документи в периода 16.01.2023 г. – 28.04.2023 г.)

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат е необходимо да представи технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза одобреният кандидат е необходимо да представи техническа схема на инсталацията на водна риза (включваща вида и мощността на отоплителния уред на пелети).

Техническият проект и техническата схема се подават в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 14.07.2022 г.) в Центровете за прием на документи по проекта, които можете да намерите ТУК .

Столична община ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор за безвъзмездно получаване на новото отоплително оборудване. Кандидатите ще бъдат информирани своевременно за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.

Кандидатите, които не успеят да подадат техническият проект и техническата схема в посоченият едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.

Приемът на документи за кандидатстване продължава, като поканата към гражданите ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г. Класирането на кандидатите, подали формуляри в периода 02.05.2023 г. 31.07.2023 г., ще бъде извършено до 31.08.2023 г.
 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Във връзка с необходимостта от въвеждане на технически промени в публикуваната покана за прием на документи за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични алтернативи по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз, се публикува нова покана за кандидатстване.

Пълният текст на поканата и документите за кандидатстване са достъпни по-долу:

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Столична община съобщава, че от 16 януари 2023 г. подновява приема на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови екологични алтернативи по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз.

Кампанията обхваща кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Филиповци“, „Требич“, „Обеля“, в.з. „Малинова долина“ и селата Волуяк, Мрамор, Чепинци, Негован, Световрачене, Кубратово, Бусманци, Казичене, Кривина, Владая и Мърчаево.

Кандидатите ще могат да избират следните алтернативни форми на отопление, вместо твърдото гориво: уреди на пелети, уреди на природен газ и климатици.

Поканата за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г.

Условията за кандидатстване, допустимото отоплително оборудване, необходимите документи, място за подаването им и телефони за контакт можете да намерите в поканата за кандидатстване.

Пълният текст на поканата и документите за кандидатстване са достъпни по-долу:

 


 

 


Съобщение за провеждане на
Национална кръгла маса по Интегриран проект
„Българските общини работят заедно
 за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

        

На 19.10.2022 г. (сряда) от 11:00 ч. в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108, зала № 3, ще се проведе Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

Националната кръгла маса ще бъде посветена на приноса на общините по Проекта към подобряване на качеството на атмосферния въздух и представяне на нови възможности за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата.

www.lifeipcleanair.eu
 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ОТ М. ФЕВРУАРИ 2022 Г. ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Столична община обявява класирането от втория прием на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Класирани са 110 кандидати, подали документи за участие в Основната фаза на Интегрирания проект в периода 14.02.2022 г. до 31.05.2022 г., съгласно следния списък: 

Списък с класираните кандидати по Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Столична община (покана м. февруари 2022 г.)

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат е необходимо да представи технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат е необходимо да представи техническа схема на инсталацията на водна риза (включваща вида и мощността на отоплителния уред на пелети).

Техническият проект и техническата схема се подават в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 18.08.2022 г.) в центровете за прием на документи по проекта, които можете да намерите тук  

Столична община ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор за безвъзмездно получаване на новото отоплително оборудване на газ или пелети. Кандидатите ще бъдат информирани своевременно за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.

Кандидатите, които не успеят да подадат техническия проект и техническата схема в посочения едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.

 


СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на Национална кръгла маса по Интегриран проект
 „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”


На 31.05.2022 г. (вторник) от 11:00 ч. в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108  ще се проведе Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз.

Националната кръгла маса ще бъде посветена на приноса на общините по Проекта към намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и въглища на домакинствата и подобряване на качеството на атмосферния въздух и отбелязване на 30-годишнината на Програма LIFE.

www.lifeipcleanair.eu


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 

Столична община обявява класирането от първия прием на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Класирани са 347 кандидати, подали документи за участие в Основната фаза на Интегрирания проект в периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г., съгласно следния списък: 

Списък с класираните кандидати по Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в Столична община (покана м. юли 2021 г.)

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 06.05.2022 г.) представя на посочените по-долу адреси технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: газов котел), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 06.05.2022 г.), представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва вида и мощността на отоплителния уред на пелети.


Техническият проект и техническата схема могат да се подават в центровете за прием на документи по проекта, както следва:

Район „Искър“

 • За кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци: всеки работен ден от 13:00 до 17:00 часа, на адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18 (сградата на районната администрация)

Район „Панчарево“

 • За с. Кривина: вторник и четвъртък от 16:00 до 20:00 часа, на адрес: с. Кривина, ул. „Старата река“ № 2 „з“ (сградата на кметството)
 • За с. Казичене: всеки работен ден от 13:00 до 17:00 часа, на адрес: с. Казичене,  ул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 (сградата на кметството)

Район „Надежда“

 • За кв. „Требич“: всеки работен ден от 14:00 до 18:00 часа, на адрес: кв. „Илиянци“, бул. „Рожен“ № 61

Район „Люлин“

 • За кв. „Филиповци“: всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, на адрес: кв. „Филиповци“, ул. „Братя Найденови“ № 14 (сградата на административния център)

Район „Връбница“

 • За с. Волуяк: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, на адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43 (сградата на кметството)
 • За с. Мрамор: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, на адрес: с. Мрамор, пл. „Св. Ив. Рилски“ №  1 (сградата на кметството)
 • За кв. „Обеля“: понеделник и петък от 09:00 до 16:00 часа, на адрес: бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б (сградата на районната администрация)

Район „Нови Искър“

 • За с. Кубратово, с. Световрачене, с. Негован, с. Чепинци: всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на адрес: гр. Нови Искър, бул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на районната администрация)

Район „Витоша“

 • За с. Владая и с. Мърчаево: всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, на адрес: с. Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 61, ет. 3 (сградата на кметството)
 • За в.з. „Малинова долина“: всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, на адрес: ул. „Слънце“ № 2 (сградата на районната администрация)

Столична община ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор за безвъзмездно получаване на новото отоплително оборудване на газ или пелети. Кандидатите ще бъдат информирани своевременно за прогнозната дата за сключване на договора, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.

Кандидатите, които не успеят да подадат техническият проект и техническата схема в посоченият едномесечен срок, могат да ги предоставят при подписване на индивидуалните договори.
 


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 

ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Столична община стартира от 14 февруари 2022 г. втория прием на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

Кампанията обхваща кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Филиповци“, „Требич“, „Обеля“, в.з. „Малинова долина“ и селата Волуяк, Мрамор, Чепинци, Негован, Световрачене, Кубратово, Бусманци, Казичене, Кривина, Владая и Мърчаево.

Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2022 г.

Условията за кандидатстване, допустимото отоплително оборудване, необходимите документи, място за подаването им и телефони за контакт можете да намерите в Поканата за кандидатстване.

Пълният текст на Поканата и документите за кандидатстване са достъпни по-долу:


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 

ПОКАНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА ПО ОСНОВНАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Столична община стартира от 1 юли 2021 г. приема на документи за кандидатстване за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Основната фаза на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз.

В срок до 31 декември 2021 г. жителите на кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Филиповци“, „Требич“, „Обеля“ и „Малинова долина“ и селата Волуяк, Мрамор, Чепинци, Негован, Световрачене, Кубратово, Бусманци, Казичене, Кривина, Владая и Мърчаево могат да подават документи за участие в проекта на адресите, посочени в поканата за кандидатстване, достъпна по-долу.

В рамките на Основната фаза се предвижда да бъдат подменени старите отоплителни уреди на дърва и въглища на 4785 домакинства.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на фините прахови частици, отделяни от битово отопление на въглища и дърва.

 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

ПО ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

(публикувано на 02.06.2020 г.)


Столична община обявява класирането от първия етап на кампанията за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз – LIFE17 IPE/BG/000012- LIFE IP CLEAN AIR.

Кандидати, които са подали документи за участие по първия етап на кампанията, но не са класирани в списъка за 2020 г., са одобрени за получаване на заявения отоплителен уред в следващия етап за 2021 г.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 02.07.2020 г.) представя на посочените по-долу адреси технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителния уред: двуконтурен газов котел) съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите (до 02.07.2020 г.) представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.


Техническият проект и техническата схема могат да се подават, както следва:

Район „Искър“

 • За кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“ и с. Бусманци:
  Понеделник, вторник, сряда и петък от 09:00 до 11:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа, на адрес: бул. „Кръстю Пастухов“ № 18 (сградата на районната администрация);
  Четвъртък от 13:00 до 17:00 часа, на адреса на кметство с. Бусманци, пл. „Елин Пелин“ № 1А (сградата на кметството).

Район „Панчарево“

 • За с. Кривина: вторник и четвъртък от 16:00 до 20:00 часа, на адреса на кметство с. Кривина, ул. „Старата река“ № 2„з“ (сградата на кметството);
 • За с. Казичене: всеки работен ден от 13:00 до 17:00 часа, на адреса на кметство с. Казичене, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 (сградата на кметството).

Район „Надежда“

 • За кв. "Требич": всеки работен ден от 14:00 до 18:00 часа, на адрес: кв. "Илиянци", бул. „Рожен“ № 61.

Район „Люлин“

 • За кв. "Филиповци": всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, на адрес: ул. „Братя Найденови“ № 14 (сградата на административния център).

Район „Връбница“

 • За с. Волуяк: всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на адреса на кметство с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 43 (сградата на кметството);
 • За с. Мрамор: всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на адреса на кметство с. Мрамор, пл. „Св. Ив. Рилски“ № 1 (сградата на кметството).

Район „Нови Искър“

 • За с. Кубратово, с. Световрачене, с. Негован, с. Чепинци: всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа, на адреса на районната администрация гр. Нови Искър, бул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на районната администрация).


Списък с класираните кандидати за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата – Пилотна фаза – 2020 г.

Списък с класираните кандидати за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата за 2021 г. (резервен списък към Пилотната фаза – 2020 г.)
 СЪОБЩЕНИЕ

(публикувано на 30.04.2020 г.)

Столична община съобщава, че от 04 май 2020 г. се подновява приемането на документи за кандидатстване за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на общината, в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.

Приемането на документите ще се осъществява при стриктно спазване на препоръките на Националния оперативен щаб за ограничаване разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-19).

Крайният срок за кандидатстване се удължава до 15 май 2020 г.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

(публикувано на 17.03.2020 г.)

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, препоръките на Националния оперативен щаб, предвид разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, и издадените в тази връзка Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г. на кмета на Столична община за изпълнение на мерки, с цел ограничаване разпространението на болестта, се преустановява до второ нареждане приемането на документи за кандидатстване за преход към алтернативни форми на битово отопление на територията на Столична община, в рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” – LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR.
 СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 

ПОКАНА
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

 

Столична община стартира от 20 януари 2020 г. първи етап от кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз. Кампанията обхваща кварталите „Абдовица“, „Димитър Миленков“, „Филиповци“, „Требич“ и селата Волуяк, Мрамор, Чепинци, Негован, Световрачене, Кубратово, Бусманци, Казичене и Кривина.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на фините прахови частици, отделяни от битово отопление на въглища и дърва.

По проекта ще бъдат подменени старите отоплителните уреди на дърва и въглища на общо 4 925 домакинства  на територията на Столична община с нови уреди на газ и пелети.

Телефони за контакт за повече информация