Заглавие Дата на публикуване
Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност" 11.03.2020
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" 10.03.2020
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Инфраструктура и устройство на територията" 10.03.2020
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността началник-отдел "Финансово-счетоводно обслужване" 10.03.2020
Район „Подуяне” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ при Столична община – район „Подуяне” 06.03.2020
Район „Подуяне” обявява конкурс за длъжността главен експерт „Образование, проекти, социални и културни дейности” в отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и образование“ при Столична община – район „Подуяне” 06.03.2020
Район „Подуяне” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ при Столична община – район „Подуяне” 06.03.2020
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Комуникация, дигитализация, програми и проекти” 05.03.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document