Заглавие Дата на публикуване
Район „Илинден“ обявява конкурс за длъжността главен инженер 26.03.2019
Район ’’Изгрев” обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 18.03.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик с опит и капацитет за управление на социалната услуга – делегирана от държавата дейност – „Център за обществена подкрепа” „Света София“ 15.03.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Сигурност“ 14.03.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за младши експерт в отдел „Правно обслужване“ 14.03.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 11.03.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за старши експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“ 11.03.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за главен експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“ 11.03.2019