Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност“ 12.08.2019
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността главен експерт „Кадастър и регулация“, отдел УТКРКС 07.08.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на „Софийска градска художествена галерия“ 02.08.2019
Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен счетоводител 02.08.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“ 29.07.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за главен счетоводител в „Други дейности по здравеопазването” в район „Слатина” 24.07.2019
Столична община обявява конкурс за началник на отдел „Общински приходи“ – 3 раб. места, в отдел „ОП – Банкя“, „ОП – Нови Искър“, „ОП – Красна поляна“ към дирекция „Общински приходи” 18.07.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга – делегирана от държавата дейност – „Център за обществена подкрепа” 18.07.2019