Заглавие Дата на публикуване
Район "Изгрев" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси" на СО – район "Изгрев" 20.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за държавен служител за длъжността старши експерт „Устройство на територията“ 16.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт „Кадастър и регулация“, отдел УТКРКС 16.09.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет за управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик) на територията на Столична община 16.09.2019
Район "Средец" обявява свободно работно място чрез подбор за длъжността медицинска сестра в Детска градина № 18 "Детски свят" 12.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител – старши експерт „Жилищно настаняване“, отдел УОСЖФРКТД 16.08.2019
Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 14.08.2019
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”, направление „Устройство на територията” 13.08.2019