Заглавие Дата на публикуване
Общинско предприятие „Гробищни паркове“ търси да назначи оперативен счетоводител 10.01.2022
Столична община набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения на Столична програма „Социални иновации" за 2022 г. 05.01.2022
Район "Нови Искър" обявява конкурс за главен юрисконсулт 30.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“ 29.12.2021
Район „Младост” обявява конкурс за длъжността: главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 20.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, към направление „Зелена система, екология и земеползване“ 20.12.2021
МБАЛ "Княгиня Клементина" – София ЕАД обявява конкурс за началник-отделение, началник-лаборатория и главна мед. сестра 16.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в отдел „Оперативна дейност и регистрация на строежи“ в дирекция „Общински строителен контрол“ 13.12.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Секретариат на СОС“ 09.12.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ в администрацията на СО – район „Младост“ 09.12.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document