Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Организация и контрол на дейностите“ към дирекция „Транспортна инфраструктура“, направление „Транспорт и транспортни комуникации“ при Столична община 10.06.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Жилищен фонд и компенсации по жилищно-спестовни влогове“ към дирекция „Общинска собственост”, направление „Законност, координация и контрол“ при Столична община 06.06.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 31.05.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 работно място, в отдел „Процедури и договори” към дирекция „Правно-нормативно обслужване“, направление „Законност, координация и контрол” при Столична община 28.05.2019
Район "Възраждане" обявява провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност старши юрисконсулт в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’ 27.05.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за младши експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“ 23.05.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за младши експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“ в направление „Търговска дейност и контрол на търговията“ 23.05.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 – 2021 г. 23.05.2019