Заглавие Дата на публикуване
Район “Връбница” обявява конкурс за старши експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“ 11.03.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за главен експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“ 11.03.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет за управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик) на територията на Столична община 02.03.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 раб. място, в отдел „Икономически дейности, счетоводство и контрол” към дирекция „Здравеопазване”, направление „Столично общинско здравеопазване” при Столична община 28.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист - инженерна инфраструктура в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 20.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист - контрол по строителството в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 20.02.2019
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” 19.02.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 раб. място, в отдел „Координация на административни процеси и прием на граждани и организации“ 14.02.2019