Заглавие Дата на публикуване
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“, служебно правоотношение 07.02.2020
Район "Илинден" обявява конкурс за назначаване на държавни служители 07.02.2020
Столична община обявява подбор на един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящ услугата „Приемна грижа” 04.02.2020
Район „Младост“ обявява конкурс за главен архитект в администрацията на СО, район "Младост" 04.02.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 04.02.2020
Район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в Детски градини на територията на района 24.01.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за старши експерт в отдел „Правно обслужване“, служебно правоотношение 21.01.2020
Район ”Изгрев” обявява конкурс за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и секретар МКБППМН” на СО – район „Изгрев” 20.01.2020