Заглавие Дата на публикуване
Столичен инспекторат обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Слатина" – 3 работни места 22.07.2021
Столичен инспекторат обявява конкурс за подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Възраждане" – 2 работни места 20.07.2021
Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен архитект на СО – район “Триадица” 13.07.2021
Столична община обявява конкурс за юрисконсулт – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности“ 08.07.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за медицинска сестра за работа в ДГ № 62 „Зорница” 08.07.2021
Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (3 бр.) в отдел „Контрол по строителството” 07.07.2021
Столична община обявява конкурс за следните длъжности: специалист по ПМС – 1 работно място, в направление „Правен и административен контрол“, специалист ПМС 66 – 2 работни места, към дирекция „Административен мониторинг“ и специалист ПМС 66 – 2 работни места, в дирекция „Правни дейности“ 05.07.2021
Район „Люлин” обявява конкурс за длъжността главен експерт (юрист) в отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" 28.06.2021
Столична община обявява конкурс за главен юрисконсулт (по заместване) – 1 работно място, в отдел „Въздух“ към дирекция „Климат, енергия и въздух“ 28.06.2021
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Култура“ към направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности” 24.06.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document