Заглавие Дата на публикуване
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Правно обслужване и човешки ресурси” (ПОЧР) 18.07.2022
Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Управление на общинската собственост и жилищно настаняване” (УОСЖН) 18.07.2022
Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността "старши експерт" „Инфраструктура“ към отдел „Териториално планиране“ 18.07.2022
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност "главен експерт" в отдел “Финансово-счетоводни дейности" 08.07.2022
Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността "старши счетоводител" в отдел “Финансово-счетоводни дейности" 08.07.2022
Столична община обявява конкурс за избор на частен доставчик, притежаващ управленски опит, капацитет и материална база, а именно: „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ (с приоритет спортна насоченост), с основни дейности: „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“, „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ и „Дневна грижа“ 07.07.2022
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 28.06.2022
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ЛОЗАНА“ ЕАД 27.06.2022
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „ЕГИДА-СОФИЯ“ ЕАД 27.06.2022
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „СПОРТНА СОФИЯ – 2000“ ЕАД 27.06.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document