Нашата стратегия

Image
Столично общинско здравеопазване прилага политиката на Столична община в областта на здравеопазването, която цели осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ, създаване на здравословни условия за отглеждане и възпитание на децата и учениците. Опазването и укрепването на здравето на жителите на столицата е приоритет на Столичната община.

Повече по темата

Image
За осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ, общината финансира общинските лечебни заведения за извършване на строително-ремонтни дейности и закупуване на нова медицинска апаратура. За осигуряване на здравословна, адаптирана към нуждите на детския организъм храна са изградени общински комплекси за детско хранене, предоставящи храна за децата, отглеждани в домашни условия. За опазване здравето на учениците, са разкрити във всички училища здравни кабинети, където медицински специалисти ...