ДКЦ – 5 – Студентска поликлиника – безплатни профилактични УНГ прегледи във връзка с началото на учебната година

Прегледите ще бъдат извършвани от д-р Ивета Иванова на 15 и 29 септември (съботни дни)  2018 г. от 8:00 ч. до 12:00 ч. в поликлиниката – бул. "Акад. Стефан Младенов" № 8, ет. 2, кабинет № 53 .

Часовете за прегледи са ограничени и е необходимо предварително записване на тел. 0886 62 85 09 – работно време, уточняват от здравното заведение.

От безплатните профилактични прегледи могат да се възползват пациенти от всички възрастови групи.

„ДКЦ XІI – София” ЕООД предоставя следния график на безплатни прегледи:

На 27 юли 2017 г. (четвъртък) и 28 юли 2017 год. (петък) от 15:00 часа в сградата на 12. ДКЦ, кабинет № 19, ще се проведат профилактични прегледи с изследване със спирометър – спирометрия.

По време на изследването ще се измерват:

  • Форсиран витален капацитет (ФВК);
  • Форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1);
  • Изчисляване на съотношението ФЕО1/ФВК.     

Подходящи за изследването са дългогодишни пушачи, пациенти с увеличено усилие за дишане, тежест в гърдите, недостиг на въздух, задъхване, пациенти с хронична кашлица със/без храчки, анамнеза за излагане на мръсен въздух.

Изследването ще се извърши от д-р Делчо Минчев, пулмолог, гл. асистент в СБАЛББ "Света София", гр. София.

За повече информация, моля обърнете се към Вашия личен лекар.

 

„ДКЦ ІІ – София” ЕООД предоставя следния график на безплатни прегледи:

 д-р Райка Саздова, хирургични болести – 1-во число на месеца от 16:00 до 17:00 ч.
 д-р Емилия Петкова, ендокринология – последната сряда на месеца от 11:00 до 12:00 ч.
 д-р Симеон Бояджиев, нервни болести – последната сряда на месеца от 10:00 до 11:00 ч.
 Варта Киркорян, кожни болести – последната сряда на месеца от 10:00 до 10:30 ч.


„ДКЦ VІ – София” ЕООД предоставя следния график на безплатни прегледи:

- измерване на очно налягане – всеки последен петък на месеца – от 8:00 до 10:00 ч.;
- измерване на костна плътност – всеки последен четвъртък на месеца – от 8:00 до 12:00 ч.


„ДКЦ VІІ – София” ЕООД предоставя следния график на безплатни прегледи:

- всеки втори четвъртък от 9:00 до 12:00 часа от медицинските специалисти по очни болести, кожни и венерически болести и уши,нос и гърло.


„ДКЦ XII – София” ЕООД предоставя следния график на безплатни прегледи:

д-р Валерия Венкова – специалист УНГ – извършва безплатни прегледи  уши,нос,гърло в кабинет № 14, всяко 1 и 15 число на месеца от 9:00 ч. до 13:00 ч. Записване: от 13:00 ч. до 14:00 ч. на тел. 0886275603.
 

„ДКЦ XIV – София” ЕООД предоставя следния график на безплатни прегледи:

всеки последен петък на месеца от 12:00 до 14:00 часа при офталмолог и дерматовенеролог при предварително записване на регистратура на тел: 02/952 23 72.


„ДКЦ ХХІV – София” ЕООД предоставя следния график на безплатни прегледи:

- д-р Михаела Иванова, лекар очни болести: всеки първи вторник от месеца от 12:00 до 13:00 ч., к-т № 36, ет. 2;
- д-р Маргарита Банова, рентгенолог: ехография на млечна жлеза – всяка сряда, четно число, от 11:00 ч. до 12:00 ч., к-т № 44, ет. 3.
Предварително записване: тел. централа: 02/898 12 01.


„ДКЦ ХХV – София” ЕООД предоставя следния график на безплатни прегледи:

- остеодензитометрия – 24.06.2015 г. / 30.09.2015 г. / 16.12.2015 г. – по 5 бр. пациенти.
- преглед при специалисти – 26.06.2015 г. / 25.09.2015 г. / 18.12.2015 г. – по 5 бр. пациенти.
Часовете за прегледите стават с предварително записване на регистратурата на тел: 02/976 75 00.