А ЗА МАЙЧИНА КЪРМА

СЪОБЩЕНИЕ

 

От 1 март 2018 г. поради ремонт Банка за майчина кърма временно спира приемането, обработката и пласирането на кърма. През това време ще поддържаме връзка с нашите донорки и родителите на децата абонати.

На телефон 02/822-09-30, всеки работен ден от 8,00 до 13,30 часа, д-р Борисова и мед. сестра Петкова ще дават консултации по кърмене и захранване на бебето, както и всякаква друга информация, касаеща дейността на банката за кърма.

На същия телефонен номер ще приемаме заявления от кърмачки, желаещи да даряват кърмата си, а също и от родители, желаещи да запишат бебетата си за получаване на кърма.

При подновяване на дейността ни своевременно ще направим съобщение.АНКА ЗА МАЙЧИНА КЪРМА

БАНКА ЗА МАЙЧИНА КЪРМА


Адрес: гр. София 1309 , ж.к. „Гевгелийски“, ул. "Сава Михайлов" № 57(близо до "Mетростанция Вардар")
Телефони: 02 822 30 07, 02828 15 10, 02822 09 30
Е-mail: bankazamaichinakarma@abv.bg
Web сайт:
www.bankazamaichinakarma.free.bg

Банката за майчина кърма осигурява дарителска кърма за бебетата, които не могат да бъдат кърмени от майките си.
Кърмата се изследва микробиологично, физико-химично и биохимично; подлага се на обработка чрез пастьоризация. Предоставя се замразена.

Желаещите да бъдат донорки трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да имат всекидневно излишък от около 250 – 300 мл. кърма, след като са накърмили собственото си дете;
 • да са напълно здрави;
 • да не употребяват алкохол, цигари, лекарства;
 • да живеят в добри битови условия;
 • да спазват стриктна лична хигиена;
 • да имат фризер или нискотемпературна хладилна камера, за да съхраняват кърмата.

Необходимо е да се свържат с Банката за майчина кърма по телефона или по интернет, след което да бъдат посетени от лекар и/или медицинска сестра в дома им, където ще  им бъдат взети проби за задължителни безплатни изследвания.

След приключване на изследванията с дарителките се подписва договор, предоставят се стерилни стъклени банки, в които да изцеждат излишното количество кърма. Кърмата се транспортира до банката от екип на банката или от самата донорка. На дарителките се възстановяват направените разходи чрез заплащане за всеки литър годна дарена кърма между 7 и 9 лева.

Майчината кърма се предоставя:

 • на здравни заведения – безплатно по установения ред;
 • на частни лица –  по Постановление № 188 на Министерския съвет от 05.05.1997 г. както следва:
  - на здрави кърмачета в домашна обстановка срещу заплащане по 1.80 лв. за литър;
  - на кърмачета със заболявания, нуждаещи се от майчина кърма (недоносени, с алергия към белтъка на   кравето мляко, с малформации, преди и след хирургични интервенции и др.) – безплатно срещу епикриза или талон направление със съответния изходящ № от здравно заведение или тесен специалист;
  - на кърмачета, чийто майки са със заболявания (туберкулоза, диабет, сърдечно-съдови, психически, онкологични заболявания) – безплатно срещу епикриза или талон направление с изходящ № от здравно заведение или тесен специалистът, проследяващ състоянието на майката.