Заглавие Дата на публикуване
Проект на Наредба за управление на общинските пътища 30.09.2009
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО 24.08.2009
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО 29.07.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на СО 02.07.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на СО 26.06.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества 26.06.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО 26.06.2009
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО 20.05.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО 20.05.2009
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги 29.04.2009