Приемане на Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находищата на минерални води на територията на Столична община и Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община

Приемане  на  Програма  за  оползотворяване  на  хидротермалните ресурси  от  находищата  на  минерални  води  на  територията  на  Столична  община  и Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община

Публикувано на 12.07.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

 

12.07.2017