Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбара за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпъление и отчитане на бюджета на Столична община

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпъление и отчитане на бюджета на Столична община.

Публикувано на 27.06.2017 г.


Вносител: Дончо Барбалов - зам.-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

 

27.06.2017