Заглавие Дата на публикуване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО 13.08.2012
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП Паркове и градски градини 12.07.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО 12.07.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци на територията на СО 12.07.2012
Проекти на Правилници за организацията и дейността на ОП Екоравновесие и ОП Управление на общински земи и гори 26.06.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга Асистент за независим живот 14.06.2012
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 31.05.2012
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 28.05.2012
Проект за изменение на текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения 14.05.2012
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС 07.05.2012