ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС)

Адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. „305“ (Неделник) № 1, ет. 1
Директор: Миглена Маркова – Господинова
Тел: 0887 00 35 19

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС)

Адрес: гр. София, район „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, ет.2
Директор: Любов Пенева
Тел: 0882 63 30 31

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, приоритет физически и двигателни увреждания (ДЦПДТМУТС)

Адрес: гр. София, район „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, ет.3
Директор: Любов Пенева
Тел: 0882 63 30 31

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, (ДЦПДУТС)

Адрес: гр. София, район „Овча купел“, кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ № 2
Директор: Александър Малински
тел: 0878 5533 16